Sobota 12. června. Svátek má Antonie.

Je pojištění opravdu jen drahé, ale nutné zlo?

FinSvoboda 01.11.2013 | 21:18 0 Komentářů

Minule jsem vysvětlil, k čemu by měla sloužit a jak vysoká by měla být Vaše finanční rezerva, aby Vás a Vaši rodinu ochránila od nepředvídatelných výdajů a pomohla Vám překlenout alespoň půlroční období výpadků pravidelných příjmů.

Dneska se podíváme, jak se zajistit proti opravdovým finančním katastrofám, jako jsou úplné nebo dlouhodobé ztráty příjmů, ztráty majetku, velké škody způsobené někomu úplně cizímu. A také možná zjistíte, jak vám dobře vytvořená rezerva může pomoci si tyto finanční katastrofy zajistit levněji. Tématem jsou základní informace o pojištění jako produktu.

Podle wikipedie je pojištění závazek pojišťovny, potvrzený pojistnou smlouvou s pojistníkem tlumit pojištěnému škodu z určených negativních „škodních událostí“. Pojistník je ten, kdo smlouvu uzavírá a zavazuje se hradit pojistné, pojištěný je ten, kterému se z pojištění plní.

Všimněte si: že cílem pojištění je pouze zmírnit a tlumit dopad škod!

Pojištění je vždy sázka na „co kdyby…“ Je to služba, při které si za neporovnatelně menší peníze zajišťujete i velmi vysoké hodnoty. A za každou službu se platí! Může se samozřejmě stát, že za celá léta placení Vám žádná škoda nevznikne a pojištění nevyužijete, ale tyhle úvahy Vás přejdou ve chvíli, kdy se něco stane a Vy buď zůstanete bez peněz a s dluhy nebo Vám škodu pomůže nahradit pojišťovna a vy budete víceméně v pohodě. Televize nám vždy po nějakých katastrofách servírují spoustu smutných příběhů nepojištěných nebo špatně pojištěných lidí. Čím to je, že ti, kteří byli pojištění dobře, nemají potřebu si v televizích ztěžovat na osud.

Volba, zda být pojištěn nebo ne, je vždy volbou mezi tím, jestli platit malý poplatek za jistotu, že velkou škodu Vám pomůže nahradit pojišťovna nebo neplatit nic a doufat, že se nikdy nestane nic, co by Vás až do smrti mohlo zadlužit nebo na zbytek života ponechat bez prostředků. A věřte mi, většina z nás si nikdy nenaspoří na škody, které se mohou stát. Cena pojištění je cenou za službu, kterou nám pojišťovna poskytuje tím, že nám za tuto výplatu ručí.

Vždy je totiž podstatné, co, jak a za jakou cenu máte pojištěno. Pojišťujte si jen to, co nejste schopni z jiných vlastních zdrojů jiným způsobem nahradit, aniž by to zasáhlo do životního standardu Vaší rodiny. Máte-li majetek a úspory, které nejsou nezbytné pro Vaše přežití, v hodnotě milionů korun, pravděpodobně pro Vás některá pojištění nemají smysl. Pokud takové rezervy nemáte (a takových je nás většina), pak je nutné tuto hru na „co kdyby“ brát vážně.

A jak je to s tím tolikrát proklínaným rezervotvorným („spořícím“) životním pojištěním?

Rezervotvorné je každé životní pojištění, ve kterém je nějak obsažena spořící složka. To znamená, že Vaše platba je dělena na úhradu rizika a na spoření. Úhrada rizika je v pořádku, k tomu přece pojištění slouží. Ale spoření? K tomu jsou určeny zcela jiné nástroje.

Ve spořící složce pojišťovně poskytnete obnos, který za Vás pojišťovna investuje u některého z otevřených podílových fondů. Podílový fond samozřejmě požaduje od pojišťovny poplatek za správu financí. Tento poplatek je placen z Vašich peněz, ale je většinou vyšší, než kdybyste sami investovali přímo do podílového fondu.

Proto je výhodnější pojištění a spoření oddělit.

Ideálním řešením je kombinovat rizikové pojištění se samostatným spořením. Připouštím, že nějaká – v poměru k celkovému pojistnému – nevýznamná částka by za některých okolností mohla směřovat na spoření i v rámci pojištění. Některé pojišťovny mají své pojistné produkty konstruovány tak, že spořící části se prostě nevyhnete. Pokud ale platíte vyšší částku na ono „spoření“, než na pojištěná rizika (tedy rezervotvorná funkce výrazně převažuje nad pojišťovací a zajišťovací), je nejspíš něco špatně!

Co a jak mít pojištěno, jak na pojištění ušetřit a jak naopak vůbec ne čtěte v celém znění na http://www.finsvoboda.cz/clanek-653-financni-manazer-rodiny-3-pojisteni/

Přeji Vám krásné dny a za týden nashledanou.

Aleš Svoboda, http://www.finsvoboda.cz/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.