Sobota 12. června. Svátek má Antonie.

Jaké výhody přináší tzv. osobní bankrot neboli oddlužení?

prycsdluhy 18.09.2014 | 12:59 0 Komentářů

Tzv. insolvenční zákon je na poměry České republiky velice moderní norma a tvůrci se při její tvorbě inspirovali obdobnou úpravou fungující ve Spolkové republice Německo. Zákon zavedl možnost vyhlásit tzv. „osobní bankrot“, který znamená pro mnoho dlužníků naději na nový život bez dluhů. Na otázku, které největší výhody přináší tzv. osobní bankrot dlužníkům odpověděl ředitel aktivity Pryč s dluhy (provozovatel serveru www.prycsdluhy.cz) Mgr. Ondřej Voda.

„Podle mého názoru přináší oddlužení, nebo-li tzv. osobní bankrot, tři zásadní výhody. Jednak okamžikem podání insolvenčního návrhu dochází k zastavení úročení, tedy zvětšování pohledávky o úroky, pokuty a penále. To znamená, že dluh se přestane nekontrolovaně navyšovat, dlužník dostane příležitost postavit s k závazkům čelem, a uhradit je bez navýšení, které mnohdy několikanásobně převyšuje výši jistiny původní pohledávky.

Druhá, neméně významná výhoda je, že dlužník získá silnou ochranu před soudními exekutory a nejrůznějšími inkasními či vymáhacími společnostmi zastupujícími věřitele, protože věřitelé musí nyní uplatnit své nároky toliko přihláškou do insolvenčního řízení a nikoli již přímo vůči dlužníkovi. Tak se např. z velké části podaří před prodejem uchránit veškerý movitý majetek, což učiní život dlužníka snesitelnější a umožní mu žít důstojný život, nikoli pouze bojovat o holé ekonomické přežití.

Nakonec je tu i výhody, že dlužník má velkou šanci na to, že podstatná část pohledávek mu bude po úspěšné proběhnutém oddlužení bude automaticky prominuta a to dokonce až do výše 70% těchto pohledávek.“

Podle vyjádření ředitele Pryč s dluhy po mnohaleté účinnosti insolvenčního zákona již soudy a každodenní praxe relativně přesně stanovily mantinely pro posuzování dlužníkovy situace a ve většině případů je možné odhadnout, zda-li jsou splněny podmínky pro vyhlášení tzv. osobního bankrotu, resp. zda-li soud takovému návrhu soud vyhoví.

„Co je ale velice podstatné“, uzavřel Mgr. Ondřej Voda, „je třeba neotálet, ale jednat. Jakmile dlužník cítí, že své závazky nezvládne uhradit, velmi doporučuji zkonzultovat finanční situaci s kompetentní osobou a s podáním insolvenčního návrhu zbytečně neotálet. Každý den, týden a měsíc totiž způsobí zcela zbytečné navýšení dluhu, zvýší tak celkovou zátěž, kterou dlužník bude v budoucnu muset hradit, a v určitých případech může dokonce snížit šanci na to, že soud návrhu vyhoví.“

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.