Neděle 20. června. Svátek má Květa.

Investice do státních dluhopisů – Češi jsou vůči nim skeptičtí

petr.rozkosny 19.09.2017 | 19:04 0 Komentářů

„Dluhopisové fondy se zaměřením na státní dluhopisy střední Evropy nezažívají dobré období už od roku 2010. Skupina fondů investujících převážně do dluhových cenných papírů České republiky pak nedokázala v letech 2015 a 2016 překonat inflaci. Jsou to pak právě tyto dluhopisové fondy, které drží v černých číslech průměrné výkonnosti skupiny podílových fondů se zaměřením na střední a východní Evropu. Pokud vezmeme v potaz fondy investující v regionu střední a východní Evropy, do kterého patří i Turecko, Maďarsko a částečně i Rusko, ty vykazují od roku 2015 spíše záporné výkonnosti z důvodu zvýšené politické a ekonomické nejistoty v Turecku, Maďarsku a Rusku.“, komentuje vývoj na finančních trzích Wolfgang Koeck, analytik Phoenix Investor

„ČSOB Asset Management již delší dobu nedoporučuje nákup dluhopisových podílových fondů. Jejich podíl na aktivech je v ČSOB oproti konkurenci výrazně nižší a v podstatě minimální. Hlavní vlna odkupu u nás proběhla již v minulosti, takže nějaké výrazné zvýšení nepozorujeme. Alternativu spatřujeme ve smíšených fondech s podílem akcií převyšujícím 30 %. Smíšené fondy s nižším podílem akcií mohou být poklesem ceny dluhopisů zasaženy také, proto i tyto fondy doporučujeme k reinvestici.“, komentuje situaci za ČSOB Asset Management Václav Lepič, manažer oddělení produktové inovace a vývoj ČSOB Asset Management

„Malí i velcí investoři již delší dobu preferují akcie. Dluhopisy a z nich složené fondy vždy utrpí ztráty, když se inflace míří vzhůru a očekává se zvyšování úrokových sazeb centrálními bankami. A Česká národní banka se nedávno připojila do malé skupiny centrálních bank, které už začaly zvyšovat díky rostoucí ekonomice a inflace své úrokové sazby. Proto i české dluhopisy čekají cenové ztráty. Výnosy z jejich držby ale naopak porostou.“, doplňuje Helena Horská, hlavní ekonomka Raiffeisenbank

 

V České republice nebylo co kupovat

Portfolio manažerům fondů investujících do dluhopisů a pokladničních poukázek České republiky nepřidává na klidu ani spekulativní kapitál ze zahraničí. V prvním čtvrtletí roku 2017 způsobil zahraniční kapitál situaci, kdy již prakticky nebylo co kupovat a v portfoliích fondů tak výrazně vzrostl podíl bankovních vkladů (meziročně o více než 100 %).

„Na domácím dluhopisovém trhu je velmi těsno. O české státní dluhopisy a pokladniční poukázky mají velký zájem zahraniční investoři, kteří nakoupili ve velkých objemech koruny a snaží se je umístit do českých aktiv. A protože český akciový trh je velmi mělký, zbývá kupovat jen dluhopisy či ukládat volné prostředky u zdejších bank. Navíc portfolio manažeři se už delší dobu snaží zbavit dluhopisů s delší splatností, protože ty při růstu inflace a sazeb trpí v prostředí růstu sazeb většími ztrátami než ty s kratší dobou do splatnosti., komentuje situaci z první poloviny roku 2017 Helena Dvorská.

Proč jsou Češi skeptičtí?

Odprodeje podílových listů dluhopisových podílových fondů mají své opodstatnění. Státní dluhopisy vyspělých i řady rozvíjejících se zemí nenabízejí s ohledem na fundamenty zajímavé zhodnocení. Například Itálie, země s nevýrazným ekonomickým růstem, zadluženým soukromým sektorem a vysokým podílem nesplácených půjček v portfoliích bank, často také země označovaná za „v současné době největší hrozbu budoucího ekonomického vývoje v eurozóně“ si dnes u dluhopisů s 2 letou splatností půjčuje s negativním úrokem. Výnosy státních dluhopisů této země s 5 letou splatností pak nesou výnos 0,89 %. Na druhou stranu tu máme spořicí účty s úrokovými sazbami okolo 1 % a stavební spoření s výnosem (při započítání státní podpory) okolo 3 % p.a.

 

„O tzv. novém normálu, tedy období velmi nízkých výnosů státních dluhopisů, se mluví již od roku 2010. Drobní investoři často reagují s velkým zpožděním. Řada z nich se k odprodeji dluhopisových podílových fondů odhodlá v době, kdy ve vzduchu visí riziko korekce akciových trhů, která opět minimálně dočasně zvýší poptávku po dluhopisech. Zbrklý odprodej dluhopisových podílových fondů tak může být drobným investorům na škodu. Navíc, světlo světa spatřují faktory, které mají potenciál změnit staré pořádky. Ať už se jedná o umělou inteligenci, tzv. čisté technologie, zrychlený přechod k obnovitelným zdrojům energie, rostoucí poptávka spotřebitelů v Číně či odchod Velké Británie z Evropské unie. Často ani není v silách drobných investorů nové trendy zaznamenat, natož je správně vyhodnotit, v této době tedy roste význam spolupráce s profesionály, kteří jsou schopni nabídnout řešení, které co nejvíce splňují představy klientů o výnosu při určitém míru rizika., uzavírá Wolfgang Koeck