Sobota 12. června. Svátek má Antonie.

Evropa se vrací do práce, „problémem“ zůstávají mladí muži nehledající práci

ghostrider 10.10.2015 | 18:40 0 Komentářů

Podle dat z Eurostatu klesla v 2. čtvrtletí nezaměstnanost v Evropské unii meziročně o 0,7 procentního bodu (aktuálně tak nezaměstnanost v „osmadvacítce“ činí 9,5 %). Podíl „pod-zaměstnaných“ pracovníků pracujících na částečný úvazek činí v Evropské unii 4,2 %, přičemž i tato hodnota zaznamenala v druhém kvartálu tohoto roku meziroční pokles, konkrétně o 0,1 procentního bodu. Stejným tempem, jako „pod-zaměstnanost“, klesal i počet obyvatel v produktivním věku, kteří sice nemají práci, ale zároveň ani žádnou nemají (těch je v EU 3,7 %).
Dobro zprávou pak je jistě to, že Česká republika nejenže má jednu z nejnižších nezaměstnaností v rámci Evropské unii, ale také vykazuje nejnižší hodnotu „pod-zaměstnanosti“, kdy podíl této pracovní síly činí 0,6 % (stejnou hodnotu vykazuje Bulharsko, v ostatních zemích EU je podíl „pod-zaměstnaných“ pracovníků vyšší, přičemž nejvyšší hodnotu vykazuje se 7,9 % Kypr).

Je samozřejmě otázkou, jestli lze počet „pod-zaměstnaných“ považovat za dobrou zprávu a to v tom smyslu, že jestliže by byl pracovní trh v České republice pružnější a lépe pracoval s částečnými úvazky, mohla by být celková nezaměstnanost ještě nižší. Samozřejmě na úkor vyššího počtu „pod-zaměstnaných, ovšem lidé pracující na částečný úvazek neztrácí pracovní návyky, snáze v rámci oboru udrží krok s technologickým pokrokem a dále tak zvyšují svoji cenu na trhu práce.

Skvěle vypadá i údaj o počtu lidí v produktivním věku schopných práce, kteří však nyní nové zaměstnání nehledají. Zde vykazujeme, že tito lidé tvoří celkem 1 % práceschopné pracovní síly. Podíl těchto lidí klesal ve většině zemí Evropské unie s výjimkou: Německa, Řecka, Francie, Itálie, Litvy, Rakouska, Slovenska a Finska.

V rámci celé EU klesl v druhém čtvrtletí počet práceschopných lidí v produktivním věku, kteří jsou nezaměstnaní a zároveň nehledají práci meziročně o 0,1 procentního bodu, přičemž největší dílem se na celkovém počtu nezaměstnaných a práci nehledajících podílí muži ve věku 15 – 24 let (v Evropské unii je stále palčivým tématem nezaměstnanost mladých pracovníků, kteří s ohledem na minimum zkušeností, a v případě některých zemí i příliš ochranářský zákoník práce, nemohou najít zaměstnání).

Zdroje:
http://www.eurostat.cz
http://www.albertina.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.