Zbyněk Drobiš

Autor je právník.

Automobily - parkoviště

Povinné ručení: Nesdělení jména řidiče se může pojištěnému prodražit

Pojištěný v rámci povinného ručení má oznamovací povinnost vůči pojistiteli při vzniku dopravní nehody včetně poskytnutí potřebných informací. Porušení této povinnosti může mít pro pojištěného negativní následky s povinností hradit pojistiteli vyplacené pojistné plnění poškozenému.

Krádež auta - automobil - zloděj - parkoviště P+R

Krádež vozidla z parkoviště P+R: Odpovídá provozovatel za škodu?

Kdy odpovídá provozovatel parkoviště za škodu vzniklou odcizením vozidla? Jakým způsobem je tato odpovědnost vymezena k parkovištím charakteru P+R? Odpovědi poskytuje nedávné rozhodnutí Nejvyššího soudu.

Automobily - parkoviště

Krácení pojistného plnění: Nepřivolání policie k dopravní nehodě

Nepřivolali jste k dopravní nehodě policii, přestože jste měli? Pojišťovna může po pojištěném viníkovi žádat úhradu části nákladů. Za jakých podmínek? Odpovědi poskytuje rozhodnutí Nejvyššího soudu.

Automobily - parkoviště

Odškodnění při dopravní nehodě: Nahradí snížení tržní ceny vozidla?

Ústavní soud vydal v nedávné době významné rozhodnutí v problematice náhrady škody na vozidle z povinného ručení. Lze požadovat odškodnění rozdílu mezi tržní cenou vozidla před dopravní nehodou a po jeho opravě?

Automobily - parkoviště

Odškodnění při dopravní nehodě: Jaká je výše odškodnění pro pozůstalé?

S účinností nového občanského zákoníku došlo k podstatným změnám v odškodnění újmy na zdraví. Dnes se zaměříme na problematiku odškodnění nemajetkové újmy pozůstalých po zemřelém následkem dopravní nehody.

Krvavá růže

Může se poškozený vzdát práva na odškodnění újmy na zdraví?

Odškodnění újmy na zdraví je populárním tématem řady odborných i laických článků. Odškodnění vážné újmy na zdraví může dosahovat velmi vysokých částek. Může se však člověk platně vzdát svého práva na odškodnění újmy na zdraví?

Kam investovat?
Nejnovější komentáře
 • Renda: Předčasný důchod: Kolik dostanete při vysokých a nízkých příjmech

  Je to ostuda, když po nemocných a starých lidech, navíc když není práce stát vyžaduje, aby tak dlouho pracovali. Měli to nechat alespoň tak, jak to bylo za komunismu. I tak je odchod v 60 letech pro mnohé velkým problémem a každodením utrpením vydržet dělat, zvláště když již ...

 • Empetka: Jak ovlivňují odpracované roky výši důchodu

  To jsem zvědavý, jak se projeví poslední plošné zvýšení platů státem placených lidí na důchodech. Tito lidé jsou přece také placeni státem. Podle přijaté formulky zvyšování důchodů by to mělo být polovina zvýšení v platech + inflace, to je 7 až 8%.

 • Pavel Hanzl: Kolik přinese rada finančního poradce?

  Pane já, poctivě vám odpovím na vaše otázky, je-li to vůbec nějak možné. "Pane Hanzle, Vy jste vážně směšný. Jak jste přišel na to, že Vás nemám rád ? To jen proto, že mám jiný názor než Vy, tudíž nesouhlasím s Vaším příspěvkem ? Jediný rozdíl mezi námi ...

 • Petr D: Povinné ručení: Nesdělení jména řidiče se může pojištěnému prodražit

  Asi byste si měl lépe přečíst ten článek. V článku je se přesně píše: "Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí poukázal, že oprávněnými okolnostmi pro nesdělení jména řidiče jsou zejména situace, kdy se vozidlo ocitne v dispozici jiné osoby nezávisle na vůli provozovatele ...

 • : Kolik přinese rada finančního poradce?

  Vy byste mohl být pane Hanzle politikem, v odpovědi žádná reakce na předchozí příspěvek, zato spousta nic neříkajících vět, hlavně se vyhnout odpovědi, co ? Nebo spíš reagujete jen na to, na co se Vám hodí reagovat. No co už s Vámi, taky postoj. Mějte se.

Odškodnění při dopravní nehodě: Dopravní nehoda způsobená nezjištěným vozidlem

Jak se domoci odškodnění po autonehodě s nezjištěným vozidlem? Lze uplatnit odškodnění utrpěné újmy na zdraví? Za jakých podmínek?

Odškodnění při dopravní nehodě: Dopravní nehoda způsobená nepojištěným vozidlem

Jakým způsobem upravuje zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidel situace, kdy dopravní nehodu způsobí nepojištěné vozidlo? Kde uplatnit odškodnění po dopravní nehodě s nepojištěným vozidlem?

Škoda způsobená zvířetem? Zvažte pojištění svého mazlíčka

Nový občanský zákoník výslovně stanovuje odpovědnost za škodu způsobenou zvířetem. Milovaný mazlíček je přeci jen zvířetem, které může způsobit újmu druhému. Zejména při újmě na zdraví může případné odškodnění dosahovat velmi vysokých částek.

Odškodnění při dopravní nehodě: Připlaťte si za vyšší limity pojistného plnění u povinného ručení

Problematika pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (obecně známé pod pojmem povinné ručení) nedoznala zásadních změn s účinností nového občanského zákoníku. Změnu však doznala úprava odškodnění újmy na zdraví. Proč lze doporučit motoristům, aby zvážili zvýšení svých limitů pojistného plnění u povinného ručení?