Radovan Novotný

Odborný asistent FEKT VUT v Brně.

Manipulační pověry zneužívané nejen ve finančním poradenství

Manipulace... Jaké jsou záklaní manipulační techniky? Jak se bránit manipulaci ze strany finančních poradců? A jak naopak obstát před asertivním klientem?

Autopilot rodinného rozpočtu

Jak dosáhnout disciplíny pro dodržení rozpočtu? Co udělat pro to, aby se podařilo plánované výdaje v plánovanou dobu zaplatit? Jak předejít impulsivnímu utrácení? Jak vyjít s penězi a nepoužívat k tomu možná již zastaralou metodu limitování skupin výdajů s použitím hrníčků?

Průměrná mzda: V čem mohou být průměrné hodnoty zavádějící?

Průměrná mzda... kdo ji bere? Proč průměrná mzda navzdory krizi vzrostla? Kdo snědl pečené kuře a kdo zůstane hladový? Není vše tak, jak se na první pohled zdá... A jak ovlivnila změna metodiky výslednou průměrnou mzdu?

Deflace: Jak jí lépe porozumět

Chcete lépe porozumět deflaci? Prohlédněte si obrázky, které se k tématu deflace vztahují a s problematikou deflace souvisejí. Co to deflace je, proč tak mocně zasahuje do hospodářství a jak ovlivňuje kupní sílu peněz? Jak deflace souvisí s dluhovou pastí? Proč v deflačních dobách nutně narůstá státní zadlužení?

Jak zvládnout rodinný rozpočet?

Máte přehled o sumě čistých měsíčních příjmů a výdajů svého rozpočtu? Kryjí příjmy stávající výdaje? Co udělat pro vyrovnání rozpočtu? Zůstávají vám peníze v podobě úspor, použitelné pro investování? Tyto a mnohé podobné otázky pomáhá finanční poradce řešit svým klientům.

Který podnikatelský projekt je vhodný pro investici?

Jaké otázky musí nastávající podnikatel zvážit, než se pustí do podnikání? Máte zájem naučit se něco o podnikání a investování s minimální námahou? Vodítka k zodpovězení těchto otázek může poskytnout reality show, která pochází z Japonska a kterou Česká televize uvedla pod názvem Den D.

Kam investovat?
Nejnovější komentáře

Který investor zaplatí inflační daň?

V dnešních krizových dobách je investor nutně znejistěn. Snahou autorit je „rozředit“ peníze těch, kdo tyto peníze drží, a zaplatit tak „těžká břemena, která stát převzal v době konjunktury“. Snaha investora je přesně opačná. Hledá strategii, jak se inflační dani vyhnout.

Jak se prvorepublikové Československo chtělo vypořádat s dluhy

Dnes a denně je slyšet, jak se státy zadlužují a jak rostou jejich dluhy. Zadlužování státu asi bylo, je a bude. Stát má v podstatě dva způsoby, jak své dluhy zaplatit – neskrytě vybírat daně nebo použít inflační daň. Bylo tomu za první republiky jinak? Dodržovalo se heslo „pracuj a šetři“?

Kvantitativní uvolňování: Lék, nebo past?

Některé centrální banky začínají používat kvantitativní uvolňování a za nově emitované peníze nakupují státní dluhopisy. Co to vlastně kvantitativní uvolňování je? Jaké jsou skryté dopady takových netradičních měnových nástrojů? Jaké jsou zkušenosti s kvantitativním uvolňováním?

Inflace: Jak jí lépe porozumět?

Chcete lépe porozumět inflaci? Prohlédněte si z internetu shromážděné obrázky popisující inflaci. Co to inflace je, proč je důležitá a jak ovlivňuje kupní sílu peněz? Jak inflaci ovlivňuje centrální banka a jak souvisí inflace s myšlenkou shazování nově natištěných peněz z helikoptéry?