Radovan Novotný

Odborný asistent FEKT VUT v Brně.

Nezaměstnanost a co ji ovlivňuje

Ekonomická teorie rozlišuje z pohledu příčin tři druhy nezaměstnanosti - frikční, cyklickou a strukturální. Které z těchto příčin způsobují dnes rostoucí nezaměstnanost a trend rostoucí nezaměstnanosti v české ekonomice? Jak minimální mzda a sociální dávku ovlivňují ochotu pracovat?

Základy osobních financí: Kam uložit peníze?

Proč je lepší mít peníze uložené v bance než doma? V čem spočívá nevýhoda vkladních knížek? Jak najít a zvolit nejvhodnější způsob uložení svých peněz? Jak zacházet s penězi, aby jejich kupní síla neklesala?

Ztráta zaměstnání: Životní výzva, nebo neštěstí?

Českou ekonomiku trápí a ještě nějakou dobu bude trápit rostoucí nezaměstnanost. Navíc s nárůstem počtu nezaměstnaných lidí se snižuje i možnost najít si práci jinou. Jak tíživá situace na trhu práce dopadá na osobní finance a jak se s tím poprat? Může vláda nezaměstnanost jen tlumit, nebo ji dokáže i odstranit?

První celosvětová krize 1873: Příčina a následky

Dnešní celosvětová krize může vést k zamyšlení, kdy poprvé české území zasáhl hospodářský útlum celosvětových rozměrů. První celosvětová hospodářská krize postihla svět v roce 1873, ve druhé polovině devatenáctého století. Poučení z ní jsou však stále platná... a nerespektovaná.

Krize: Bude mělká a vlekoucí se, nebo hluboká a rychlá?

Roky zdánlivě nekončícího růstu bývají dříve či později vystřídány roky, kdy hospodářství stagnuje nebo dokonce klesá. Proč k takovému kolísání dochází? Jak kolísání hospodářství ovlivňují vlády? Jaký bude asi další vývoj globálního hospodářství pod vlivem stimulačních balíčků uskutečňovaných na dluh?

Jak výběr respondentů při analýzách zkresluje závěry?

Médii prochází nespočet závěrů anket a analýz. Jejich závěry bývají zevšeobecňovány na celou populaci. Špatný výběr respondentů ale dokáže zcela zkreslit výsledky průzkumu. Kdy lze a kdy naopak nelze považovat vzorek za reprezentativní?

Kam investovat?
Nejnovější komentáře
 • Renda: 5 případů, kdy je životní pojištění špatně nastavené

  taky jsem do IŽP nacpal víc, než tam mám. Ale nejdříve by si všichni měli odečíst cenu za riziko pojištění (pokud ho tam však mají). Pojišťovna to nedělá zadarmo a každé riziko něco stojí. Pak teprve můžu srovnávat a zjistím, že jsem v plusu.

 • Vorel56: 4 důvody, proč se nevyplatí spoléhat na státní penzi

  sorry, tam mělo být: 360 + 90 :-)

 • Nazdar babi.... éééé nazdar škarohlíde :-): 4 důvody, proč se nevyplatí spoléhat na státní penzi

  Dovolte abych Vás upozornil, že jste zkomolil mou přezdívku :-) . Nicméně k tématu - tak vysokou penzi mám především proto, že jsem se nikdy práce nebál a valnou část svého pracovního života jsem měl dvě zaměstnání (neb děti a manželky potřebovaly živit) a posledních ...

 • Richard Fuld: Pro koho je výhodný český důchodový systém?

  Legrace je, že nám tu 3% inflaci všichni docela závidí. :-) Je třeba vidět komplexně celý obrázek. Ano, zadlužování státu v krizi a související růst objemu peněz nese s sebou riziko(!) inflace, ale fiskální "odpovědnost" v krizi je jistota(!) velmi vážných ekonomických ...

 • Richard Fuld: 4 důvody, proč se nevyplatí spoléhat na státní penzi

  Je přece úplně jedno, jaký typ lidí průběžný systém vymyslel. Princip průběžného systému se uplatňuje zcela přirozeně už dlouhá staletí a velmi dlouho se tak dělo pouze na úrovni jednotlivých rodin, či úzkých komunit. Pouze v posledním století se uplatňuje tento ...

Vyhrává Arnold Schwarzenegger boj s financemi Kalifornie?

Kalifornii zmítají politické spory o státní rozpočet. Kalifornie je nucena k úsporám nebo zvyšování daní, musí se zabývat financovanými výdaji. Vidět byla prosperita, dnes se na povrch dostává její zákulisí - vysoké zadlužování.

Státní dluh: Budou dnešními dluhy zadluženi naši vnuci?

Politici rádi financují veřejné blaho, vynakládají prostředky na stavění budov a financování štědrého sociálního systému. Financování veřejných statků musí někdo zaplatit, někdo se musí vzdát části svých zdrojů, ať už je to vynaložená práce, půda nebo kapitál. Kdo zaplatí vznikající veřejné dluhy, když příjmy do rozpočtů může vláda získávat buď zdaněním, nebo půjčkami?

Kouzlo života na dluh na příkladu Maďarska

Fasády byly opraveny, okna vyměněna, mnoho lidí bylo zaměstnáno... co není vidět, je financování těchto aktivit dluhem. Pro populistického politika je dluh skvělou příležitostí, jak plnit své sliby. Mávnutím kouzelného proutku vyčaruje prosperitu. Když kouzlo pomine, je občan donucen vzdát se spotřeby a vše zaplatit.

Toxická aktiva, bankovní systém a morální hazard

Hospodský, který si na živobytí vydělává prací v zakouřeném prostředí, který na svou mzdu a zaplacení daní musí natočit nemalý počet piv a obsloužit mnoho hostů, by se možná oprávněně mohl ptát: Jak je možné, že když já koupím moc masa, které se zkazí, tak žádné garance nedostanu?