Radovan Novotný

Odborný asistent FEKT VUT v Brně.

Kouzlo života na dluh na příkladu Maďarska

Fasády byly opraveny, okna vyměněna, mnoho lidí bylo zaměstnáno... co není vidět, je financování těchto aktivit dluhem. Pro populistického politika je dluh skvělou příležitostí, jak plnit své sliby. Mávnutím kouzelného proutku vyčaruje prosperitu. Když kouzlo pomine, je občan donucen vzdát se spotřeby a vše zaplatit.

Toxická aktiva, bankovní systém a morální hazard

Hospodský, který si na živobytí vydělává prací v zakouřeném prostředí, který na svou mzdu a zaplacení daní musí natočit nemalý počet piv a obsloužit mnoho hostů, by se možná oprávněně mohl ptát: Jak je možné, že když já koupím moc masa, které se zkazí, tak žádné garance nedostanu?

Úvěrový cyklus: Původ bublin na trzích aktiv?

Roste-li objem poskytnutých úvěrů, rostu i ceny aktiv. Co ale nutně nastane, když banky ztratí důvěru a úvěry přestanou do ekonomiky plynout? A kdy je centrální banka bezbranná a nemůže ovlivnit ekonomiku?

Manipulační pověry zneužívané nejen ve finančním poradenství

Manipulace... Jaké jsou záklaní manipulační techniky? Jak se bránit manipulaci ze strany finančních poradců? A jak naopak obstát před asertivním klientem?

Autopilot rodinného rozpočtu

Jak dosáhnout disciplíny pro dodržení rozpočtu? Co udělat pro to, aby se podařilo plánované výdaje v plánovanou dobu zaplatit? Jak předejít impulsivnímu utrácení? Jak vyjít s penězi a nepoužívat k tomu možná již zastaralou metodu limitování skupin výdajů s použitím hrníčků?

Průměrná mzda: V čem mohou být průměrné hodnoty zavádějící?

Průměrná mzda... kdo ji bere? Proč průměrná mzda navzdory krizi vzrostla? Kdo snědl pečené kuře a kdo zůstane hladový? Není vše tak, jak se na první pohled zdá... A jak ovlivnila změna metodiky výslednou průměrnou mzdu?

Nejnovější komentáře
Kam investovat?
Deflace: Jak jí lépe porozumět

Chcete lépe porozumět deflaci? Prohlédněte si obrázky, které se k tématu deflace vztahují a s problematikou deflace souvisejí. Co to deflace je, proč tak mocně zasahuje do hospodářství a jak ovlivňuje kupní sílu peněz? Jak deflace souvisí s dluhovou pastí? Proč v deflačních dobách nutně narůstá státní zadlužení?

Jak zvládnout rodinný rozpočet?

Máte přehled o sumě čistých měsíčních příjmů a výdajů svého rozpočtu? Kryjí příjmy stávající výdaje? Co udělat pro vyrovnání rozpočtu? Zůstávají vám peníze v podobě úspor, použitelné pro investování? Tyto a mnohé podobné otázky pomáhá finanční poradce řešit svým klientům.

Který podnikatelský projekt je vhodný pro investici?

Jaké otázky musí nastávající podnikatel zvážit, než se pustí do podnikání? Máte zájem naučit se něco o podnikání a investování s minimální námahou? Vodítka k zodpovězení těchto otázek může poskytnout reality show, která pochází z Japonska a kterou Česká televize uvedla pod názvem Den D.

Který investor zaplatí inflační daň?

V dnešních krizových dobách je investor nutně znejistěn. Snahou autorit je „rozředit“ peníze těch, kdo tyto peníze drží, a zaplatit tak „těžká břemena, která stát převzal v době konjunktury“. Snaha investora je přesně opačná. Hledá strategii, jak se inflační dani vyhnout.