Radovan Novotný

Odborný asistent FEKT VUT v Brně.

Lze najít rovnováhu mezi výnosem, riziky a likviditou?

Podobně jako se sedlák může rozhodovat, jaké plodiny bude pěstovat, může se investor rozhodovat, které investiční příležitosti využije, jak sestaví své portfolio. Sedlák i investor zvažuje výnosy, a musí zvažovat i rizika. Přijde-li špatné počasí, mohou být výnosy menší, než byly výnosy očekávané.

Sedm návyků skutečně efektivního člověka

Chcete být skutečně efektivní v dosahování svých cílů? Stačí dodržovat sedm základních pravidel a vše půjde mnohem snadněji. Jak se nenechat vláčet okolnostmi? Základem je mít jasně stanovený cíl a kráčet za ním.

Kam investovat své úspory?

V diskusním fóru jedné banky se diskutující obrátil se žádostí o radu: „Mám volných půl miliónu korun, které mohu na půl roku postrádat. Poraďte mi prosím, jak je co nejlépe zhodnotit.“ Později diskutující svou situaci popsal blíže: „Chystám se utrácet, ale právě až za půl roku, a na tu dobu bych je potřeboval někam výhodně uložit.“

Projevuje se krize ve Velké Británii jinak než v Česku?

Lidé pod vlivem krize začali šetřit v restauracích, u holiče, u kadeřníka... a dalších službách. Poskytovatelé služeb je chtějí přilákat zpět různými akcemi typu „ceny za úvěrové tísně, všechno 9 liber“, klienti bank vybírají z bankomatů bez poplatku. Čím se liší projevy krize v Česku a ve Velké Británii?

Velká deprese: Pokles cen a zamrznutí úvěrů

Důsledkem Velké deprese 30. let minulého století byla také deflace a zamrznutí úvěrových zdrojů. Svědčí o tom mnohé obecní kroniky. V čem se současná krize liší? Padneme do vlekoucí se deflace, nebo se máme obávat spíše inflace a hyperinflace?

Základy osobních financí: Finanční a jiné rezervy

Finanční rezerva, tedy odložení jistých prostředků v likvidní podobě na horší časy, představuje jeden z nosných pojmů osobních financí. V době hospodářského útlumu začíná foukat ze strnišť a mnozí jsou zaskočeni, že přišel sychravý podzim a studená zima, jejíž příchod nikdo nečekal.

Kam investovat?
Nejnovější komentáře

Velká deprese: Veřejné práce a sociální dávky

Krize ve 30. letech minulého století znamenala pro mnohé boj o přežití. Obce a stát se snažily dopady na nejchudší mírnit. Jakým způsobem byly organizovány sociální dávky? A kolik si mohli nezaměstnaní vydělat na veřejných prací? Hovoří kroniky...

Velká deprese: Útlum a nezaměstnanost

Ve třicátých letech minulého století zasáhla celosvětová hospodářská krize i tehdejší Československo. Co záznamy v kronikách hovoří o tehdejším hospodářském útlumu a masové nezaměstnanosti? Jak útlum dopadal na život v obcích a městech? Jak se to odráželo ve financích a rozpočtových schodcích?

Základy osobních financí: Kdy investovat peníze?

Zvládnutí osobních financí není pouze o hledání vhodných investic, ale i o finančním plánování, zvládnutím osobního rozpočtu a vytvoření finanční rezervy. Jak to toto zvládat a v čem spočívají rizika? Proč jsou finanční cíle, rezervy a plánování tak důležité? Jak někteří lidé darují část kupní síly svých peněz bance?

Nezaměstnanost a co ji ovlivňuje

Ekonomická teorie rozlišuje z pohledu příčin tři druhy nezaměstnanosti - frikční, cyklickou a strukturální. Které z těchto příčin způsobují dnes rostoucí nezaměstnanost a trend rostoucí nezaměstnanosti v české ekonomice? Jak minimální mzda a sociální dávku ovlivňují ochotu pracovat?