Petr Gola

Důchodové pojištění je vysoká "rovná daň"

Rovná 15% sazba daně u daně z příjmu fyzických osob v letošním roce ještě platí. Očekává se však opětovné zavedení progresivního zdanění. Přesto bude v Česku platit nadále rovná sazba daně. A velmi vysoká. Důchodové pojištění.

Státní penze každoročně klesá! Proč?

Státní penze klesá. Každý rok dochází ke změně parametrů při výpočtu důchodu. Kdo žádal o penzi na sklonku roku 2009, má penzi vyšší, než kdyby o ni žádal letos. Tento trend bude nadále pokračovat. Na státní penzi rozhodně nespoléhejte...

Který důchodový systém je nejlepší?

Většina vyspělých zemí z důvodu stárnutí populace mění své důchodové systémy. Nejlépe nastavený je nizozemský systém. Naopak německý systém, který je nejvíce podobný systému v Česku, má problémy. Jaké jsou světové trendy v důchodovém systému?

Jak vysoký budete mít státní důchod?

Podmínky pro výpočet státního starobního důchodu se každý rok mění. Jak vysoký důchod budou mít žadatelé o důchod v letošním roce? O kolik klesne životní úroveň občanovi s podprůměrnou, průměrnou a nadprůměrnou mzdou? Proč se na státní důchod nespoléhat?

Penze: Je pro studenty řešením dobrovolné pojištění?

Od letošního roku došlo v důchodovém systému k několika změnám. Citelně se tyto změny dotknou především dnešních studentů. Studium se jim již nepočítá jako náhradní doba při výpočtu důchodu. Co to v praxi znamená? Proč není dobrovolné pojištění řešením?

Jak klesá státní důchod?

Životní úroveň některých penzistů je ve vyspělých zemích vysoká. Jedná se však o občany, kteří se nespoléhají na státní penzi a finanční budoucnost vzali včas do svých rukou. V Česku klesla státní penze v porovnání s průměrnou čistou mzdou za deset let o 6 % a tento trend bude pokračovat.

Kam investovat?
Nejnovější komentáře

Vyděláváte hodně? S vyšším důchodem nepočítejte!

Výpočet penze v Česku podléhá značné redukci a jsou velmi rovnostářské. Občané s podprůměrnými příjmy pobírají penzi ve výši 90 % mzdy dosahované před odchodem do penze a občané s nadprůměrnými příjmy pouze ve výši 30 %. Čím vyšší příjem máte, tím více se musíte spoléhat na vlastní finanční zabezpečení.

Veřejné, nebo soukromé penze?

Penzijní systémy ve vyspělých zemích světa se liší ve výši státní penze, důchodovém věku či dobrovolném spoření občanů. Jedním z hlavních rozdílů je míra zapojení soukromého sektoru v povinném penzijním systému. Má být penze zcela veřejná, zcela soukromá, nebo kombinovaná?

Splnit podmínky pro přiznání důchodu bude těžší

Současné zákonné podmínky přiznání starobního důchodu jsou v Česku oproti vyspělým zemím pro občany příznivé. To se však změní a v následujících letech dojde ke změně parametrů. Především ke zvyšování důchodového věku a potřebné doby pojištění. Kdy půjdou dnešní třicátníci do důchodu a za jakých podmínek?