Petr Gola

Konec fiskálního konzervatismu v Británii

Velká Británie: Základní státní důchod? 14 % průměrné mzdy!

V Británii, stejně jako v ostatních vyspělých zemích, bude v příštích letech více občanů v důchodu, což bude zvyšovat státní výdaje. Britové však patří mezi země, kde jsou občané nejméně odkázáni na státní penzi. Musí. Základní státní důchod dosahuje jen 14 % průměrné mzdy. A klesá.

Jak odejít do penze dříve?

Jako hlavní důvod pro zvyšování vlastního spoření a investování na penzi pro mladé lidi se uvádí očekávaný pokles státní penze. Myslet na penzi již při „první výplatě“ však bude nutné i vzhledem ke zvyšování důchodového věku. Vlastní úspory budou při čerpání předčasného důchodu nutností.

Za zdravotní péči zaplatíme více

Na výdajích za zdravotní péči platí občané ve vyspělých zemích rok od roku více. Spoluúčast se zvyšuje, stejně jako rozsah placené zdravotní péče. Zodpovědní občané zahrnují do finančního plánování i soukromé zdravotní pojistky a spoří si na nenadálé výdaje na zdravotní péči.

Jak klesá penze v Německu?

Německý a český důchodový systém jsou si v mnoha ohledech velmi podobné. V obou zemích je zaveden průběžný systém financování penzí (pay-as-you-go). V obou zemích je vysoké sociální pojištění či občané s nadprůměrnými příjmy mají nízké penze. Hlavně však státní penze v obou zemích klesá.

Strop pro platbu pojistného je v Česku vysoký

Čeští občané s nadstandardními příjmy odvedou na sociálním pojištění značně vysoké sumy a současně mají velmi nízkou státní penzi. Letos zaplatí mnohem více než loni. Jak je to v ostatních evropských zemích?

Jak se liší důchody dle příjmu ve světě?

České důchody jsou příliš rovnostářské. Rozdíl ve výši penze občana pobírající celý život nadprůměrnou mzdu a občana pobírající celý život podprůměrnou mzdu je malý. Dle rozhodnutí Ústavního soudu z 16. dubna musí být do konce září roku 2011 uveden do praxe nový způsob výpočtu starobní penze. Jak se liší důchody dle příjmu ve světě?

Kam investovat?
Nejnovější komentáře

Kolik skutečně platíme na důchodovém pojištění?

Zaměstnanci odvádí na důchodovém pojištění 6,5 % ze své hrubé mzdy a OSVČ odvádí 29,2 % z jejich vyměřovacího základu. Tato informace je sice pravdivá, ale nepřesná. Kolik tedy skutečně odvádí na důchodovém pojištění zaměstnanec a kolik OSVČ? Proč by bylo zvýšení důchodového pojištění pro OSVČ krokem zpět?

Důchodové pojištění je vysoká "rovná daň"

Rovná 15% sazba daně u daně z příjmu fyzických osob v letošním roce ještě platí. Očekává se však opětovné zavedení progresivního zdanění. Přesto bude v Česku platit nadále rovná sazba daně. A velmi vysoká. Důchodové pojištění.

Státní penze každoročně klesá! Proč?

Státní penze klesá. Každý rok dochází ke změně parametrů při výpočtu důchodu. Kdo žádal o penzi na sklonku roku 2009, má penzi vyšší, než kdyby o ni žádal letos. Tento trend bude nadále pokračovat. Na státní penzi rozhodně nespoléhejte...

Který důchodový systém je nejlepší?

Většina vyspělých zemí z důvodu stárnutí populace mění své důchodové systémy. Nejlépe nastavený je nizozemský systém. Naopak německý systém, který je nejvíce podobný systému v Česku, má problémy. Jaké jsou světové trendy v důchodovém systému?