Petr Gola

Proč neodcházet do důchodu v prosinci, ale až v lednu?

Foto: Shutterstock Při vysokých příjmech může špatné načasování důchodu znamenat měsíční penzi téměř o 2500 Kč nižší, např. pouze kvůli týdnu. Podívejme se na praktický výpočet, proč odejít do důchodu v lednu.

Jaký bude maximální důchod v roce 2022?

Foto: Shutterstock Legislativou je nepřímo zastropována maximální měsíční částka státního důchodu, neboť příjmy se při výpočtu státního důchodu počítají v omezeném rozsahu. Jaký maximální důchod mohou tedy příští rok očekávat lidé s nadstandardními příjmy?

Jak se liší předčasný důchod při vysokých a nízkých příjmech?

Foto: Shutterstock Krácení u předčasného důchodu se liší v závislosti na termínu dřívějšího odchodu do penze, výše příjmů nemá na krácení vliv. Přesto je předčasný důchod méně výhodný pro lidi s vyššími příjmy. Proč je tomu tak?

Dřívější odchod do penze a nadprůměrný důchod

Foto: Shutterstock Občané s vysokými příjmy mohou mít nadprůměrnou státní penzi, i když odejdou do trvale kráceného předčasného důchodu. Jak vysoké v takovém případě musí být rozhodné příjmy?

U vyšších příjmů se přesluhování při výpočtu důchodu vyplatí více

Foto: Shutterstock Dosažením řádného důchodového věku nevzniká automaticky povinnost odejít do starobního důchodu. Do důchodu lze odejít později a z důvodu „přesluhování“ mít následně vyšší důchod. Jaký vliv má tato varianta na výpočet důchodu při vysokých a nízkých příjmech?

Vdovské důchody se liší méně než starobní penze

Foto: Shutterstock Při výpočtu všech státních důchodů je zastoupen prvek solidarity, při výpočtu pozůstalostních důchodů potom ve větším rozsahu než při výpočtu starobních důchodů. Jak se liší výše vdovského důchodu při vysokých a nízkých rozhodných příjmech?

Kam investovat?
Nejnovější komentáře

Jak ovlivňuje výši důchodu delší doba pojištění

Foto: Shutterstock Měsíční částku starobního důchodu ovlivňují dosažené příjmy a získaná doba pojištění. Na praktických případech vypočítáme, kdy vyšší příjmy o 1000 Kč nezvýší důchod vůbec a kdy dokonce o více než 700 Kč.

Důchod může být pro OSVČ nemilým překvapením

Foto: Shutterstock Osoby samostatně výdělečně činné by měly počítat s podprůměrným důchodem, výrazně nižším než mají zaměstnanci. Podívejme se v praktických výpočtech, jaký důchod mohou očekávat dle současné legislativy v závislosti na měsíčních platbách na sociálním pojištění.

Výpočet důchodu: roční příjem OSVČ 900 tisíc Kč je méně než minimální mzda

OSVČ musí počítat s citelně nižším státním důchodem než zaměstnanci. Při výpočtu důchodu se totiž nehodnotí příjem ani zisk, ale vyměřovací základ. Co to znamená? Podívejme se na praktické výpočty.

Vstup OSVČ do paušální daně a výše důchodu

Přes 70 tisíc osob samostatně výdělečně činných se přihlásilo k paušální dani. S jakým důchodem mohou tyto OSVČ počítat?