Ondřej Klečka

Burzovní deriváty: Mnohem více než jen „druhé housle“

Burzovní deriváty nemohou konkurovat OTC derivátům v rozšířenosti ani objemu či počtu obchodů. Jsou však historicky prvními deriváty, ze kterých OTC nástroje vznikly až mnohem později. Burzovní deriváty navíc nyní inspirují regulátory.

Populární měny aneb Co je v kurzu

Likvidní trhy (vhodné pro rychlé otevírání a uzavírání pozic) existují téměř výhradně pro deriváty s bazickými instrumenty měnové nebo úrokové povahy. Tyto deriváty jsou denominovány v určitých měnách. Jaké měny jsou „v kurzu“? A proč?

Hledání likvidity na OTC trzích

Teorie říká, že mimoburzovní deriváty jsou šité na míru našich potřeb a přání. „Mělo by se“ tedy jednat o nestandardizované kontrakty, pro které neexistuje představa likvidního sekundárního trhu. Velká aktivita na OTC trzích však realitu od teorie odklání.

Někdo OTC rád „hrubě tržně“

Pro měření derivátů neexistuje žádná veličina, která by nám uspokojivě vykreslila univerzální obraz o dění na derivátových trzích. Existují různé veličiny, poskytující velmi odlišné skizzy o situaci na trzích. Následně je nutné z těchto úsečných informací poskládat pestrou mozaiku.

Kde hledat derivátový mainstream?

Různé druhy derivátů jsou různě oblíbené a obchodované. I velmi významné změny některých druhů nemají žádný dopad na vývoj celkových OTC statistik, naopak sebemenší změny úrokových OTC derivátů se v celkových měřeních velmi významně projeví.

Turbulence zvané: „OTC deriváty“

Vše co můžeme dnes říci o OTC derivátech, už zítra nebude pravdou. Tyto nástroje prochází nejradikálnějším faceliftem z dílny amerických a evropských regulátorů. Poznáme je poté ještě?

Nejnovější komentáře
Kam investovat?
Deriváty… hrozba nebo výzva?

Před krachem Lehman Brothers se o ně nikdo nezajímal. Jejich regulace je dnes předmětem jednání představitelů EU a diskuse o nich se vede i na akademické půdě. Jsou považovány za příčinu mnoha problémů. Tvoří se kvůli nim Basel III a nové výpočty kapitálové přiměřenosti. Pro účastníky finančních trhů se staly fenoménem a v účetnictví působí jako červený hadr na finanční úřady. Jde o deriváty.