Jan Traxler

Jan Traxler

Privátní investiční poradce a jednatel společnosti FINEZ Investment Management. Patří k předním českým expertům v oblasti investování. Prosazuje férovou provizi podílem na zisku. Preferuje investice, které generují stabilní výnosy. Publikuje pravidelně v řadě médií zaměřených na finance a investování. Všechny jeho publikace najdete na www.finez.cz. Kontakt: jan.traxler@finez.cz

Zdanění výnosů z investování

Pokusím se shrnout základní informace o zdanění výnosů pro většinu investorů. Užitečný přehled poslal JAN TRAXLER, Klubu podnikatelů s přidanou hodnotou.

Vztah lidí k penězům

Pokud jde o peníze, znamená víc opravdu vždy víc? Krátké ekonomické zamyšlení přináší JAN TRAXLER, investiční poradce se specializací na pravidelné investice a aktivní správu portfolia.

Jak vyváženě diverzifikovat portfolio

Diverzifikace pouze mezi akcie a dluhopisy je zastaralá a nedostatečná..., říká ve svém prvním díle seriálu o diverzifikaci portfolia JAN TRAXER.

Dluhopisy a peněžní trhy

Slíbil jsem, že se podrobněji rozepíšu o jednotlivých složkách portfolia, respektive o různých typech aktiv... říká na začátku druhého dílu svého seriálu investiční poradce JAN TRAXLER.

Akcie

Třetí díl seriálu o portfoliu se bude zabývat akciemi. Akcie představuje majetkoprávní podíl na akciové společnosti. JAN TRAXLER pokračuje v seriálu o portfoliu.

Komodity

Komodity by určitě neměly tvořit většinu portfolia, ale pouze menší část dynamické složky, píše v pokračování seriálu o složení porfolia JAN TRAXLER.

Kam investovat?
Nejnovější komentáře

Nemovitosti

Nemovitosti jsou vedle akcií, dluhopisů a komodit čtvrtou důležitou třídou aktiv, kterou je do portfolia dobré zahrnout. Pokračování seriálu o dlouhodobém dynamickém porfoliu od JANA TRAXLERA.

Měny

Dnešní díl bude stručnější než ty předchozí a bude se zabývat měnami. Měny lze chápat jako pátou třídu aktiv, začíná JAN TRAXLER další díl o budování portfolia.

Měny

Dnešní díl bude stručnější než ty předchozí a bude se zabývat měnami. Měny lze chápat jako pátou třídu aktiv, začíná JAN TRAXLER další díl o budování portfolia.

Aktivně spravované portfolio

V dnešním díle se vrátím k úvodu a tak trochu postavím na hlavu vše, o čem jsem dosud psal... protože na celou konstrukci portfolia se lze podívat i z úplně jiné stránky. JAN TRAXLER v předposledním díle seriálu o diversifikaci portfolia.