Fincentrum a.s.
Hypoindex.cz Hypoindex.cz ČeskéReformy.cz ČeskéReformy.cz Bankaroku.cz Bankaroku.cz Investiceroku.czInvesticeroku.cz Investujeme.sk Investujeme.sk InvesticiaRoka.sk InvestíciaRoka.sk Ověření poradců Ověření poradců

Děkujeme našim partnerům:

fincentrum-mensi-nove

logo-fctr-real-hypoindex

wustenrot-logo-no-claim-a5-prechod

fecif


Tomáš Prouza: Štork poškozoval naše klienty s vědomím OVB

Tomáš Prouza: Štork poškozoval naše klienty s vědomím OVB

„Klienti byli poškozováni s vědomím, a skoro bych řekl na přímý pokyn centrály OVB,“ říká Tomáš Prouza ze společnosti Partners. V rozhovoru rozkrývá nejen pozadí kauzy finančního poradce vyloučeného z asociace za neetické jednání.

Kauza „Štork“

V současné době Partners řeší se svým klientem případ pana Štorka, který se i podle vyjádření AFIZu zachoval hrubě neeticky. Jak jste se k tomuto případu dostali? 

Pan Štork kontaktoval našeho klienta a změnil mu portfolio tak, že nezůstal kámen na kameni. Když klient později volal své poradkyni a ukazoval jí, co mu pan Štork prodal, začali jsme se bránit a zachraňovat, co se dalo.

Na další schůzku už šla poradkyně s klientem a pan Štork si neuměl své řešení vůbec obhájit. Pouze klienta poměrně tvrdým nátlakem nutil „toto podepiš, toto je výborné, já jsem zkušený a vím, že je to dobré“.

Nedošlo tedy k reálnému uzavření smluv a k vypovězení stávajících?
 

video:


{insert name=getVideo id=#1103#}

U některých ano, protože klient zareagoval pozdě. Pan Štork už mu některé smlouvy vypověděl a některé ho přiměl podepsat již na první schůzce, což je zase proti veškerým pravidlům finančního poradenství. My jsme pak trávili čas tím, že tam, kde to šlo, jsme se snažili smlouvy oživit tak, aby klient neutrpěl žádnou škodu. A jsem rád, že nám všechny finanční instituce vyšly vstříc, protože se nechtěly na poškozování klienta podílet.

Jaká je šance, že se podaří uhladit škodu, kterou pan Štork napáchal, bez újmy na klientovi?

V tuto chvíli je to hodně na panu Štorkovi. Řadu věcí jsme i díky vstřícnosti finančních institucí zachránili, na druhou stranu například přeinvestovat klienta na dva roky do výrazně rizikovějších fondů v době, kdy padají trhy, nese značné riziko škody.

Největším problémem ale podle mého názoru je, že pan Štork odmítl svou chybu jakkoli veřejně uznat. Kdyby měl aspoň trochu soudnosti, kdyby aspoň trošku tušil, jak klienta poškodil, tak by byl ochoten mu škodu nahradit a omluvit se. Místo toho se tváří, že se nic nestalo a svět jde dál.

I AFIZ uznal, že jednání pana Štorka bylo neetické, a proto ho z asociace vyloučil. Je možné, že podobně poškozených klientů je více?

Určitě ano. V tuto chvíli já sám už vím o několika dalších a bezpochyby je to jen malá špička ledovce. To ostatně vědí i všichni, kdo znají velikost a strukturu produkce pana Štorka v OVB.

U dalších poškozených klientů už nemá cenu psát stížnosti AFIZu, ale tam, kde to bude vhodné, budeme připravovat stížnost na ČNB. Myslím si, že i ČNB bude mít zájem podívat se na člověka, který investuje klientovy prostředky zcela v rozporu s klientovým investičním profilem, případně se ani neobtěžuje investiční profil zjistit. Určitě ji bude zajímat člověk, který mylně informuje své klienty o vlastnostech pojistných produktů.

Má podle vás postih uplatněný AFIZem, tedy vyloučení pana Štorka z asociace, nějaký smysl, nebo je to pouze gesto?

Je nesmírně dobře, že to AFIZ udělal, a to včetně zveřejnění s detailním vysvětlením celého případu. Pokud vím, je to poprvé, kdy AFIZ velmi jasně na konkrétním případu řekl „okrádat klienty je špatné“. Zveřejnění detailů navíc pomůže řadě poradců pochopit, jak závažné provinění (navíc opakované, protože šlo již o třetí AFIZem uznanou stížnost klienta proti panu Štorkovi) to bylo.

Doteď v debatách, které se o etice vedly, zaznívaly především obecné proklamace. Toto je první viditelný případ, kdy AFIZ, jejímž největším členem je právě OVB, dokázal říci: „Toto chování je výrazně za hranicí, kterou jsme ochotni trpět. Takto se nemá chovat finanční poradce.“ A postavení AFIZu pomáhá i to, že to dokázala říct o nejziskovějším prodejci svého největšího člena.

Pan Štork bude ale dál působit ve finančním poradenství i bez členství v asociaci. 

To bohužel bude, pokud nezasáhne ČNB. Větší roli by ale měla sehrát média. Záleží na tom, jestli pochopí, že je dobré psát o lidech, kteří poškozují klienty, a varovat před nimi.

Na první pohled se může zdát, že to pošpiní celou profesi, ale právě zviditelněním nesprávného přístupu získávají dobří finanční poradci konkurenční výhodu. Nesmírně důležité bude také to, jak se k celému případu postaví centrála OVB.

Jak se vlastně poradce OVB dostal k vašemu klientovi? 

Pan Štork našeho klienta nenašel náhodou. Dostal od centrály OVB databázi klientů poradců, kteří odešli do Partners, a měl je obcházet. Je tedy zřejmé, že klienti byli poškozováni s vědomím, a skoro bych řekl na přímý pokyn centrály OVB.

Centrála OVB samozřejmě ví, jaký je pan Štork „vynikající“ prodejce a co všechno je schopen klientovi natlačit. Musela vědět, když ho posílala za klienty, že to pro ty klienty nebude dobré řešení.


Tip: Nevěříte vlastním očím? Poslechněte si to!

Pan Štork byl nejlepším finančním poradcem OVB…

Ano, tímto titulem se často honosil – a přesně to ukazuje, co která firma považuje za nejlepší. Pan Štork bezpochyby byl výrazně nejvýkonnějším prodejcem, ale říkat, že byl nejlepší poradce, je zneužití slova „poradce“. Nebo jinak řečeno, záleží na tom, jak hodnotíme kvalitu poradenství. Pokud ji někdo hodnotí výší provize, která mu z obchodu plyne, pak ano – z pohledu provize pro OVB byl pan Štork nejlepší poradce.

Říkal jste, že pan Štork dostal od centrály OVB databázi klientů Partners. Jak je to možné?

OVB samozřejmě měla historickou databázi klientů struktury, která z OVB odešla, a jako pomstu těmto poradcům chtěla tyto klienty donutit, aby rušili své smlouvy a uzavírali nové. Zaměřili se  při tom zejména na smlouvy institucí, jež se odmítly podřídit tlaku a přes varování ze strany OVB s námi navázaly spolupráci.

Stejný krok dělala centrála OVB i v jiných případech. Když s ní jedna velká finanční skupina zrušila smlouvu, opět zazněl pokyn, že je potřeba klienty z této finanční skupiny „přesunout jinam“.

Chápal bych, pokud by OVB pro řešení svých problémů využívala nástroje práva, ale pro mne osobně je zcela nepřijatelné, aby si někdo bral jako rukojmí klienty. Jednání centrály a vedoucích pracovníků OVB v uplynulých měsících silně ovlivnila obyčejná touha po pomstě.

Poškodil mě finanční poradce?

Co byste doporučil klientům, kteří mohou, ale nemusí, být poškozeni jakýmkoli finančním poradcem?

Pokud si člověk není jistý nebo neví, vždycky je dobré se poradit a získat nezávislý názor. Kupříkladu lékaři konzultují stav pacienta pravidelně. Jsem-li klient a nejsem-li si jist, že je navržené řešení dobré, určitě bych se zkusil zeptat jiného finančního poradce.

Pokud mám pocit, že mě finanční poradce poškodil, prvním krokem by měla být stížnost u firmy daného poradce. Pokud to firma zahraje do autu, nebo když mám pocit, že se nejednalo o výjimečný případ a daný poradce by mohl poškozovat další klienty, určitě je dobře obrátit se na profesní asociaci.

AFIZ ukázal, že umí fungovat i proti tomu „nejlepšímu“ člověku svého největšího člena, umí také vyjednat smír mezi oběma stranami, což je vždy to nejlepší řešení.

Umí to AFIZ. V Česku ale působí dvě profesní asociace… 

USF se také snaží, má svůj etický výbor. Nemá možná tak propracovanou metodiku, ale pokud vím, kdokoli se obrátil na USF, vždycky se s ním snažili hledat řešení a cestu, jak problém vyřešit. Myslím tedy, že u obou asociací základní systém pomoci klientovi funguje.

Partners nejsou členem žádné asociace. Jak má v tomto případě postupovat klient, pokud by ho centrála Partners odmítla, nebo jeho případ nevyřešila pro něj uspokojivě?

Vždy má další cesty. Tou první je stížnost na ČNB v případě, že jde o investice nebo o pojištění, a pokud má pocit, že ani ČNB problém dostatečně nevyřeší, může se obrátit na soud. Základem by ale vždy měla být snaha o dohodu a ze svých zkušeností vím, že pokud jde všem stranám o vyřešení problému, vždy se domluví.

Plánujete stát se členem některé z asociací?

Určitě, jenom stále přemýšlíme, která to bude. Od vzniku Partners jsme s oběma asociacemi v úzkém kontaktu, konzultujeme některé věci v oblasti legislativy a podíleli jsme se i na přípravě některých materiálů. Zatím pro nás vstup do asociace nebyla priorita. Máme spoustu jiné práce, ale v průběhu letošního roku si jednu z asociací vybereme. Obě přitom mají něco, co považujeme za velmi zajímavé a na čem bychom se chtěli podílet.

Dlouhodobě by bylo ideální, kdyby asociace byla jen jedna a myslím, že k tomu pomalu spěje čas. Pokud by k tomu byl prostor, rádi bychom k bližší spolupráci přispěli.

To ostatně naznačil i Jan Majer ve svém editorialu, který vyšel v pondělí na Investujeme.cz. 

Dvě asociace strašně tříští síly poradenské komunity, která je tak vůči finančním institucím ve slabším postavení. Řada věcí se dělá dvakrát a místo toho, aby si poradenské firmy bez ohledu na obchodní model zkusily nejdřív vyříkat názor uvnitř asociace a navenek prezentovaly jednotné stanovisko, někdy vedou diskuse veřejně. Všechny ostatní finanční instituce už pochopily, že jednotná asociace je vždy úspěšnější.

Kvalita finančního poradenství – to je to, čím se zabýváte v Partners. Jakým způsobem hlídáte kvalitu finančního poradenství? 

Základem je samozřejmě přijetí myšlenky, že kvalita je důležitá. A jsem rád, že to řada našich poradců pochopila a přijala za své, že se dívají na své působení ve finančním poradenství v dlouhodobém horizontu. Je to mimo jiné i proto, že naprostá většina poradců Partners dělá finanční poradenství na plný úvazek. Už pochopili, že je to práce, kterou se mohou realizovat a která jim umožní vybudovat si velmi atraktivní byznys, který je zajistí na celý život.

Ve chvíli, kdy máte firmu postavenou na lidech na vedlejšák, kteří „radí“ jako přivýdělek, tak je jim jedno, co bude za pět let. Kvalita poradenství není to, na čem by tvrdě pracovali a o čem by přemýšleli.

Prvním krokem pro rozvoj kvality poradenství je podle mne to, že firma stojí na profesionálních poradcích, kteří se touto prací živí. Druhým krokem jsou poměrně rozsáhlá školení na to, jak dělat analýzu potřeb klienta a jak navrhovat portfolia, jak své návrhy poměřovat horizontem let.

Nováčci v Partners sami portfolia nedělají. Když se potkají s klientem a udělají analýzu, vždycky jim návrhy musí schválit jejich nadřízený. Tím se bráníme před poškozením klientů, jež vznikají spíš z neznalosti než záměrně.

Třetím krokem, který u nás funguje velmi dobře, je systém kontroly. Díky dobrému informačnímu systému vidíme všechny smlouvy, máme žebříčky pojistek, vysokých penzijek, vysokých cílových částek na stavebním spoření a podobně. A když se objeví cokoli, co vybočuje, tak se poradce ptáme. Chceme vidět analýzu klienta a chceme, aby si poradce dokázal své řešení obhájit před svým vedoucím i před námi. Pokud to neumí, nebo pokud sám v diskusi přijde na lepší řešení, vrací se ke klientovi a dohodnou se na lepším řešení.

Vracíte ke klientovi hodně svých poradců?

Jsou to jednotky případů měsíčně. Hodně nám pomáhá to, že manažery sítě informujeme o hlavních problémech a že se všichni starají o to, aby se neopakovaly. Věci, které se objevily loni v létě, dnes už nikdo nezkouší.

Poradci také vědí, že pokud by poškodili klienta, bude se o nich mluvit. Dávají si tak mnohem větší pozor, než kdyby firma měla firemní kulturu postavenou na tom, že vyzdvihuje ty, kteří dokáží přinést velký objem produkce bez ohledu na kvalitu.

Tomáš Prouza a kariéra

Byl jste zakladatelem a ředitelem Peníze.cz, odkud jste přešel na Ministerstvo financí na post náměstka ministra. Následně jste se na půl roku stal ombudsmanem Poštovní spořitelny, kde jste nesetrval příliš dlouho. Brzy jste spolu s dalšími spolumajiteli založili Partners. Co vás vedlo k rozhodnutí jít vlastní cestou?

Asi poznání, že nejsem člověk stavěný na velké korporace. V ČSOB mě ubíjelo, že na všechno je příliš mnoho času, nic není priorita, všechno počká. Každá velká instituce má zaběhané procesy, a když člověk chce něco měnit, tak musí uvažovat v horizontu let. A na to asi nemám dostatečnou trpělivost. Jsem rád, že jsem v té velké instituci byl, že jsem ji viděl, že do smrti vím, že to nepotřebuji.

Jednodušší je budovat vlastní firmu, kterou člověk může nastavovat tak, jak si myslí, že by měla fungovat. A v případě Partners šlo především o to, že se setkala skupina lidí, kteří měli podobné názory. Všichni jsme se znali již poměrně dlouho, takže jsme věděli, že nám to bude společně fungovat. A navíc považuji za velký životní luxus, když člověk může dělat vlastní chyby na vlastní triko.

Říkáte, že nejste člověk stavěný na velké korporace. Proto si zakládáte svou vlastní velkou, obrovskou společnost?

To sice jo, ale pořád je to o relativně úzké skupině lidí. I když centrála už dnes má 33 zaměstnanců, což je výrazně více, než jsme si mysleli, že bude mít.

Je to pořád byznys, který je člověk schopen pojmout. A tím, že nám dobře funguje komunikace se sítí, tak si myslím, že umíme s manažery struktur firmu někam posunout a opravdu poskytovat finanční poradenství jinak.

Partners mají obrovskou výhodu, že nejsou postaveny na boji centrála versus síť, jak je to v řadě firem. Centrála se sítí intenzivně komunikuje, jezdíme na školení, hodně se věnujeme interní komunikaci. Všechno pak upravujeme tak, aby se poradcům dobře dělal obchod a aby věděli, že mají v centrále oporu. Nevydáváme o tom tiskové zprávy, prostě to děláme.

Partners je akciovou společností, u níž každý ze společníků vlastní 5 % akcií a dalších 80 % je připraveno k rozdělení. Jakým způsobem?

To budeme prezentovat ve čtvrtek na výroční konferenci, kterou máme v Brně, tak bych nerad zkazil překvapení.

Bude se rozdělovat dvěma způsoby. Dnes už je pevně garantována část akcií pro Partnery, tedy pro manažery, kteří dojdou až na vrchol struktury Partners. A další část akcií budeme rozdělovat do sítě podle výsledků jednotlivých struktur, podle toho, jak kdo přispěl k růstu.

Tomáš Prouza: Štork poškozoval naše klienty s vědomím OVB >> sdílejte na sociálních sítích

 
Reklama

 

 

Odkazující články

Jak (ne)pracovat s klientským portfoliem Autor: Luboš Svačina | 04.03.2008 00:00

Benedikt Fronc: Jsem zastáncem klasických přístupů Autor: Petr Zámečník | 14.07.2008 00:00

Partners CZ a Partners SK: Nemají nic společného? Autor: Petr Zámečník | 14.07.2008 00:00

Jan Lener: Chceme používat pojištění pro pojištění a investice na spoření Autor: Petr Zámečník | 24.07.2008 00:00

Paraziti se živí IŽPéčkem Autor: Jan Traxler | 05.08.2008 14:00

Lukáš Štork je evropská „hvězda“ Autor: Petr Zámečník | 27.03.2009 00:00

Jiří Šindelář: Povinnost sdělovat provizi považuji za nešťastnou Autor: Petr Zámečník | 02.06.2009 00:00

Manipulační pověry zneužívané nejen ve finančním poradenství Autor: Radovan Novotný | 30.06.2009 00:00

Jan Majer opouští Partners... proč? Autor: Petr Zámečník | 07.12.2009 00:10

Lenka Peterová: Už bude těžší vytáhnout ze mě peníze Autor: Petr Zámečník | 16.12.2009 00:00

Partners CZ a Partners SK: Připravuje se sloučení? Autor: Petr Zámečník | 27.07.2010 00:00

Legislativní Fukušima pojišťovacích zprostředkovatelů Autor: Petr Fejtek | 10.05.2011 00:00

Lukáš Štork opustil OVB. Zamířil do Broker Consulting Autor: Petr Zámečník | 10.12.2012 00:00

Fincentrum na Slovensku vyloučeno z AFISP Autor: Petr Zámečník | 30.05.2013 14:00

Lukáš Štork dostal rekordní pokutu. Zaplatí 6 mil. Kč Autor: Petr Zámečník | 08.10.2013 17:00

Lukáš Štork aneb Cesta k pokutě 6 mil. Kč Autor: Petr Zámečník | 14.10.2013 00:00

Lukáš Štork v Broker Consulting končí Autor: Petr Zámečník | 20.03.2014 11:07

Finanční poradci, jste dobře pojištěni? Autor: Petr Zámečník | 03.07.2008 00:00

Jan Majer: Na podzim chceme být jedničkou na trhu Autor: Petr Zámečník | 29.05.2008 00:00

Partners a Tomáš Prouza čelí žalobě OVB Autor: Petr Zámečník | 27.05.2008 00:00

Vyjádření společnosti OVB Allfinanz, a.s. k vyloučení individuálního člena pana Lukáše Štorka z řad AFIZ Autor: Petr Zámečník | 01.03.2008 00:39

Zvyšte si důvěryhodnost: Registrujte se! Autor: Petr Zámečník | 03.03.2008 00:00

Test finančních poradců: Jak vybrat kvalitního poradce nejspolehlivěji? Autor: Petr Zámečník | 17.03.2008 00:00

Podvodné e-maily aneb Co za tím vězí? Autor: Petr Zámečník | 24.03.2008 00:00

Kvalita za přepážkou banky? Ani omylem! Autor: Petr Šafránek | 31.03.2008 00:00

Struktura produkce: Naprostá otevřenost i informační vakuum Autor: Petr Zámečník | 28.03.2008 00:00

Vzniká nový finančně poradenský gigant Autor: Luděk Úterý | 01.04.2008 00:00

Konkurenční doložky ve smlouvách s poradci jsou nejspíš neplatné Autor: Vladek Krámek | 03.04.2008 00:00

Prodej finančních produktů v autobazarech: Katastrofa! Autor: Mirek Mikeska | 08.04.2008 00:00

Finanční poradenství: Má nováček nárok na omluvu? Autor: Petr Zámečník | 21.04.2008 00:00

Helvag opět na scéně: Klienti znovu žalují OVB Autor: Petr Zámečník | 22.04.2008 00:00

Finanční poradenství, nebo prodej? Autor: Petr Zámečník | 28.04.2008 00:00

Na etice záleží Autor: Tomáš Ježek | 13.05.2008 00:00

Pavel Uzel: Finanční poradce musí volit nejlepší řešení Autor: Petr Zámečník | 19.05.2008 00:00

OVB žaluje Prouzu a Partners Autor: Petr Zámečník | 25.05.2008 14:11

Tomáš Prouza: Řekl jsem pravdu, která se panu Uzlovi nehodí Autor: Petr Zámečník | 27.05.2008 00:00

Lukáš Štork alias Lukáš Mikula v poradenství skončil? Autor: Redakce | 28.05.2014 10:00

Poslední přidané komentáře (celkem 86 komentářů)

Štork a jemu podobní Martin | 29.03.2011 19:09
RE: partners fero | 18.03.2010 12:15
RE: RE: RE: partners VV | 28.09.2009 13:32
RE: RE: partners Ondřej Záruba | 28.09.2009 09:15
RE: RE: RE: partners Luděk | 27.09.2009 22:52

Přidejte komentář

* Pokud je obrázek nečitelný, nový načtete kliknutím na obrázek.
Pro přihlášené se kontrolní obrázek nezobrazuje. Přihlašte se či se zaregistrujte pokud ještě nemáte účet.
Opište text z obrázku: *

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.


Komerční sdelení

banner-invr2016-investujeme-1

Články z Finanční poradenství

Jana Zámečníková | 20.01.2017 00:00 Spor o nevyplacené milionové provize konkurzem nekončí

Spor slovenské společnosti Slovdan s finančně-poradenskou společností AFS SK (později Salve Group) o nevyplacené provize se táhne již deset let. Pokusy o mimosoudní vyrovnání ztroskotaly a spor skončil u soudu. Poslední instance slovenského soudnictví se sice postavila na stranu Salve, přesto kauza nekončí. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Daniel Guéguen | 18.01.2017 00:00 Rok 2017: Činy, činy a ještě jednou činy

„Mé pravé křídlo je zničeno, levé křídlo je na ústupu, situace je skvělá – útočím!“ Toto jsou slova, která pronesl generál Foch v nejtemnějších okamžicích 1. světové války. A nyní jsme opět ve stejné situaci, kdy máme dvě možnosti: buď jít ke dnu, nebo jednat. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Petr Zámečník | 09.01.2017 00:00 Životní pojištění je nedílnou součástí finančního plánu

Povinné 5leté storno vzbudilo mezi finančními poradci nelibé reakce. Množila se prohlášení tipu: „Od prosince neprodám už ani jedno životko.“ Nebo: „S životním pojištěním končím.“ A podobná. Jenže bez životního pojištění finanční poradenství dělat nejde. Celá zpráva »

Komentářů: 40 / 40 Poslední komentář: 12.01.2017 22:20

Petr Zámečník | 30.12.2016 00:00 Rok 2016: Legislativní zemětřesení a pohyby v poradenských sítích

Letošní rok byl v oblasti finančního poradenství… přelomový. Mnohaletá bitva o regulaci provizí vyvrcholila v 5leté storno, politické snahy o ochranu klienta v zákonu o úvěru si klient zaplatí a dokument Jakuba Charváta „Rada nad zlato“ způsobil masivní migraci poradců OVB. Celá zpráva »

Komentářů: 19 / 19 Poslední komentář: 07.01.2017 12:34

Petr Zámečník | 19.12.2016 00:00 Jan Kokta míří do SABservis. Z podnětu pojišťoven

Druhý ze zemských ředitelů propuštěných z OVB Allfinanz nalezl nové útočiště. Po Lukáši Lichtenberkovi, který přechází do OK Klient, nalezl nové působiště i Jak Kokta se svou strukturou. Z podnětu pojišťoven bude působit v SABservis. Celá zpráva »

Komentářů: 56 / 56 Poslední komentář: 22.12.2016 15:25Další články »

Krátké zprávy z Finanční poradenství

16.01.2017 17:20 ECB pod rostoucím politickým tlakem

V tomto týdnu nás čeká první letošní zasedání ECB. Pouhých šest měsíců po prodloužení politiky QE (do konce roku 2017) nelze čekat v nastavení měnové politiky žádnou revoluci. Mario Draghi ale i tak bude pod tlakem nepříjemných dotazů – měnová politika ECB a euro totiž začíná být vedle migrace jedním z velkých témat nabitého evropského volebního roku. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

16.01.2017 16:05 Opustí Británie jednotný evropský trh?

Britská média spekulují o možnosti, že by Británie opustila jednotný evropský trh a celní unii. Je možné, že by se tak stalo, pokud by Brusel omezil přístup Spojeného království k unijnímu trhu. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

16.01.2017 15:05 Sílící koruna zdražuje kurzové zajištění

Firmy vyvážející za hranice projevují stále větší zájem pojistit hodnotu budoucích obchodů. Zajištění proti prudkým výkyvům kurzu však značně zdražilo. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

16.01.2017 13:15 Účastníci druhého pilíře neprojevili zájem o 186 milionů korun

84 tisíc účastníků druhého důchodového pilíře mělo do konce září 2016 říci, kam chtějí svůj naspořený kapitál převést. Výsledek byl překvapivý. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

27.12.2016 11:57 Kam smeruje investičné životné poistenie

Píšeme na Investujeme.sk: Poistný trh na Slovensku aj v celej Európe prechádza zásadnými zmenami. Tie sa dotýkajú dlhoročných šlágrov, medzi ktoré donedávna patrilo aj investičné životné poistenie. Kedysi nutná výbava zodpovedných klientov a prvá voľba finančných sprostredkovateľov. Dnes produkt stojaci pred zánikom.  Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0Další krátké zprávy »

Anketa

Jaký očekáváte rok 2017?

Lepší než 2016. (76)
 
Stejný jako 2016. (6)
 
Horší než 2016. (583)
 Celkem hlasovalo 665 čtenářů

Nejčtenější články z Finanční poradenství za posledních 14 dní

Petr Zámečník | 09.01.2017 00:00 Životní pojištění je nedílnou součástí finančního plánu

Povinné 5leté storno vzbudilo mezi finančními poradci nelibé reakce. Množila se prohlášení tipu: „Od prosince neprodám už ani jedno životko.“ Nebo: „S životním pojištěním končím.“ A podobná. Jenže bez životního pojištění finanční poradenství dělat nejde. Celá zpráva »

Komentářů: 40 / 40 Poslední komentář: 01.01.1970 01:00Další články »