Fincentrum a.s.
Hypoindex.cz Hypoindex.cz ČeskéReformy.cz ČeskéReformy.cz Bankaroku.cz Bankaroku.cz Investiceroku.czInvesticeroku.cz Investujeme.sk Investujeme.sk InvesticiaRoka.sk InvestíciaRoka.sk Ověření poradců Ověření poradců

Děkujeme našim partnerům:

fincentrum-mensi-nove

logo-fctr-real-hypoindex

logo

fecif


(Ne)penzijní (ne)připojištění

(Ne)penzijní (ne)připojištění

Penzijní připojištění svou roli až dosud neplnilo. Drtivá většina lidí spoří příliš málo a krátce na to, aby od penzijních fondů mohla získat penzi vyšší než v řádu stokorun. Skoro všichni jejich klienti volí jednorázovou výplatu úspor. Změnu má přinést transformace stávajícího systému. 

Plnoleté penzijní připojištění

Lidé v Česku mají možnost sjednat si smlouvu o penzijním připojištění již více než 17 let. Od roku 1994 Česká národní banka udělila licenci 47 penzijním fondům. V současné době ale funguje už jen 9 z nich. V likvidaci skončilo 12 penzijních fondů, 2 fondy vůbec nezahájily svou činnost. Zbytek připadá na fůze. Dosud poslední proběhla loni v listopadu, kdy se sloučil ČSOB penzijní fond Progres s ČSOB penzijním fondem Stabilita. Nejmladším hráčem na trhu je penzijní fond Aegon, který svou činnost zahájil v roce 2007.

Tabulka: Rozdělení trhu penzijního připojištění k 31. 12. 2011

Penzijní fond

Počet aktivních účastníků

Tržní podíl

(v %)

Prostředky účastníků

Tržní podíl

(v %)

PF České pojišťovny

1 162 495

25,28

56 696

24,43

PF České spořitelny

938 209

20,40

38 176

16,45

ČSOB PF Stabilita

721 634

15,69

28 650

12,35

PF Komerční banky

507 626

11,04

30 373

13,09

AXA penzijní fond

472 169

10,27

33 247

14,33

ING Penzijní fond

408 312

8,88

25 109

10,82

Allianz PF

212 156

4,61

11 863

5,11

AEGON PF

114 521

2,49

4 718

2,03

Generali PF

62 087

1,35

3 220

1,39

Celkem

4 599 209

100,00

232 052

100,00

Zdroj: Asociace penzijních fondů ČR

Penzijní připojištění se postupně stalo jedním z nejoblíbenějších finančních produktů. Bezmála 4,6 miliónů účastníků na konci loňského roku hovoří za vše. Plnoletosti se sice penzijní připojištění dočká, ale pak ve své stávající podobě zanikne. Nahradí ho nový systém fungující na principu podílových fondů. Penzijní fondy se transformují do penzijních společností, které budou spravovat majetek klientů vyčleněný do fondů. Oddělení majetku klientů od majetku fondů je ale jen jednou z významných změn, o kterých ještě bude řeč.

Spoření s jistým výnosem

Důvody velké obliby penzijního připojištění v Česku jsou zřejmé. Jedná se o dlouhodobě zavedený a snadno pochopitelný, navíc státem podporovaný finanční produkt, nabízející jisté zhodnocení úspor. Povinně neztrátové hospodaření penzijních fondů, možnost nízkých měsíčních úložek v kombinaci s relativně vysokým státním příspěvkem a případně i s příspěvkem zaměstnavatele, daňové odpočty, možnost úspory po čase jednorázově vybrat a použít na cokoliv, to vše představuje výhody, na které lidé slyší. 

Sjednání penzijního připojištění je snadné a není spojeno s téměř žádnými nároky na znalost finančního trhu nebo rozhodování o investiční strategii. Klient si jenom musí vybrat jeden z penzijních fondů a stanovit si výši částky, kterou bude spořit. Vše ostatní je pevně dáno. Penzijní fondy investují podle stejných pravidel, která sice minimalizují rizika, ale zároveň i limitují možné výnosy. Výsledkem je, že v průměru 95 % aktiv penzijních fondů tvoří dluhopisy, státní peněžní poukázky a peněžní vklady v bankách.

Tabulka: Rozložení aktiv penzijních fondů k 31. 12. 2011 (v %)

Penzijní fond

Dluhopisy

Peníze na účtech a term. vklady

Akcie a podílové listy

Ostatní

AEGON PF

81,3

1,8

0

16,9

Allianz PF

95,9

2,0

1,8

0,3

AXA PF

83,0

5,0

7,2

4,8

ČSOB PF Stabilita

95,3

1,4

1,12

2,15

Generali PF

84,4

5,1

1,5

9

ING Penzijní fond

88,6

9,4

0

1,99

PF České pojišťovny

92,0

4,2

2,22

1,6

PF České spořitelny

78,3

13,7

6,75

1,24

PF Komerční banky

79,8

18,4

0

1,76

Průměr

86,7

7,8

2,9

2,6

Zdroj: Asociace penzijních fondů ČR

Konzervativním investicím penzijních fondů odpovídají dosahované výsledky jejich hospodaření. O mnohém vypovídá, že za měřítko jejich úspěšnosti je považováno pouhé překonání inflace, tedy zamezení reálnému znehodnocení úspor klientů. Obzvláště tragickým byl v tomto směru rok 2008, kdy míra inflace vyskočila na 6,3 %, zatímco průměrné „zhodnocení“, které penzijní fondy připsaly svým klientům, nedosahovalo ani 1 %. A to čest některých fondů museli svou výpomocí zachraňovat jejich akcionáři.

Tabulka: Zhodnocení připsané penzijními fondy účastníkům (v %)

 

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

AEGON PF 1)

0

0

0

0

0

0

4,5

3,50

2,1

2,11

Allianz PF

4,36

3,71

3

3

3

3,11

3,0

3,00

3,10

3,0

AXA PF

4,25

3,41

3,36

3,1

3,7

2,5

2,2

0,00

2

1,47

ČSOB PF Progres

3,9

4,26

4,3

5,3

5,0

2,3

2,4

0,02

1,00

1,03

ČSOB PF Stabilita

3,2

3

2,3

4,3

4,0

2,8

2,4

0,05

1,37

1,49

Generali PF

4,6

4,1

3

3,0

3,81

3,74

4,1

2,00

2,4

2,1

ING PF

4,8

4

4

2,5

4,2

3,6

2,5

0,04

0,1

2,1

PF České pojišťovny

3,8

3,2

3,1

3,5

3,8

3,3

2,4

0,20

1,2

2,0

PF České spořitelny

3,8

3,5

2,64

3,74

4,03

3,04

3,1

0,40

1,28

2,34

PF Komerční banky

4,4

4,63

3,4

3,5

4,0

3,0

2,3

0,58

0,24

2,23

Průměr

4,12

3,76

3,23

3,55

3,95

3,04

2,89

0,98

1,48

1,99

Míra inflace 2)

4,7

1,8

0,1

2,8

1,9

2,5

2,8

6,3

1,0

1,5

1) AEGON penzijní fond zahájil svou činnost v roce 2007.

2) Míra inflace – porovnání průměrné cenové hladiny za 12 posledních měsíců proti průměru 12-ti předchozích měsíců

Zdroj: Asociace penzijních fondů ČR, Český statistický úřad

Vyplatí se spořit málo a po krátkou dobu

Krizový rok 2008 byl v mnohém výjimečný. I pokud tento exces neuvažujeme, vychází průměrný výnos připsaný za posledních 10 let penzijními fondy klientům necelé 1 % nad inflací, což není mnoho. K tomu je ale potřeba připočíst státní příspěvek, který dělá penzijní připojištění atraktivním, a to zejména pro klienty, kteří si spoří méně a po kratší dobu. Čistý roční výnos pak běžně překročí 10 %. S výší měsíčních úložek a délkou spoření ale význam státního příspěvku, a s ním i zhodnocení vkladů na účtu účastníka, výrazně klesá.

Dosavadní nastavení podmínek k využití penzijního připojištění, jako nástroje pro vytváření dodatečného zdroje příjmů ke státnímu důchodu, příliš nemotivovalo. Pokud účastníci nezískali příspěvek od svého zaměstnavatele a nebyli v předdůchodovém věku, spořit vyšší částku než 500 Kč měsíčně se jim moc nevyplatilo. Možnost odečíst si od základu daně z příjmů až 12 000 Kč z úhrnu příspěvků zaplacených účastníkem po odečtu částky 6 000 Kč zjevně nestačila. Penzijní připojištění se státním příspěvkem tedy svůj účel neplnilo.

Tabulka: Průměrný měsíční příspěvek účastníka a státu na penzijní připojištění (v Kč)

 

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Průměrný příspěvek účastníka

407,90

430,75

449,67

450,53

443,91

439,55

441,65

Průměrný státní příspěvek

98,65

102,19

103,85

104,87

105,18

105,00

105,43

Zdroj: Ministerstvo financí

Tabulka: Věková struktura účastníků penzijního připojištění (v %)

Stav k datu

18 – 29 let

30 – 39 let

40 – 49 let

50 – 59 let

60 a více let

31. 12. 2011

11,97

21,39

19,39

21,31

25,93

31. 12. 2010

12,36

21,33

19,16

22,04

25,10

31. 12. 2009

12,61

21,11

19,10

22,94

24,23

31. 12. 2008

12,70

20,60

19,20

24,20

23,40

31. 12. 2007

12,63

19,98

19,74

25,31

22,32

31. 12. 2006

12,60

19,09

20,46

26,91

21,38

31. 12. 2005

11,63

18,35

21,50

28,38

20,14

Zdroj: Asociace penzijních fondů ČR

Co přinese transformace

Přelomovým se pro stávající systém penzijního připojištění stal rok 2011. Po letech diskuzí o potřebě systém změnit došlo i na realizaci těchto změn. Podle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, byla zahájena transformace penzijních fondů na penzijní společnosti a je připravováno oddělení majetku klientů od majetku fondů, resp. jejich akcionářů. Majetek, který každý penzijní fond eviduje ve prospěch účastníků, vyvede k 1. 1. 2013 do transformovaného fondu a zbývající majetek pak připadne penzijní společnosti.

Stávající účastníci penzijního fondu se automaticky stanou účastníky transformovaného fondu spravovaného penzijní společností. Jejich nároky vyplývající ze smluv o penzijním připojištění a z penzijních plánů přitom zůstanou zachovány. Změní se jen výše státních příspěvků, které budou činit 20 % z částky měsíčně zaplacené účastníkem přesahující 300 Kč, nejvýše však 230 Kč. Zároveň se navýší hranice pro uplatnění daňového odpočtu na částky přesahující 12 000 Kč ročního úhrnu příspěvků zaplacených účastníkem.

Účastníkům zůstane zachována garance nezáporného zhodnocení i nárok na všechny sjednané penze, jednorázové vyrovnání i odbytné. Zachována bude rovněž možnost příspěvků zaměstnavatele. Investiční strategie transformovaných fondů zůstane povinně konzervativní a velké změny tedy nelze očekávat ani ve výsledcích jejich hospodaření. Za správu transformovaného fondu penzijní společnosti připadne nejvýše 0,6 % z průměrné roční hodnoty bilanční sumy transformovaného fondu a 15 % z dosaženého zisku. 

Jediné omezení, které stávající klienti penzijních fondů mohou pocítit, spočívá v nemožnosti převést své úspory do jiného penzijního fondu. Požádat o tuto změnu mohli jen do konce února. V důsledku transformace také nebudou moci v závěru letošního roku požádat o výplatu dávek, od počátku příštího roku ale opět ano. Pro všechny, kdo uvažují o sjednání penzijního připojištění za stávajících podmínek, platí, že tato možnost skončí 30. 11. 2012. Potom půjde vstoupit již jen do nového systému doplňkového penzijního spoření.

Nové spoření ve III. pilíři

Po 1. 1. 2013 budou mít stávající klienti penzijních fondů možnost převést své úspory na základě smlouvy o doplňkovém penzijním spoření z transformovaného fondu do nových účastnických fondů, které budou nabízet různé investiční strategie. Na rozdíl od stávajícího systému penzijního připojištění tak budou moci ovlivnit způsob nakládání se svými úsporami. Každá penzijní společnost bude spravovat povinný konzervativní fond a další fondy nabízející různý poměr možného výnosu a rizika. 

Odchod z transformovaného fondu do účastnických fondů by si měl každý dobře rozmyslet. Návrat zpět už nebude možný. Přechodem sice získá možnost rozložit své prostředky mezi několik fondů, případně i možnost přejít k jiné penzijní společnosti, ztratí ale garanci nezáporného zhodnocení úspor. Přijde také o možnost získat až 50 % úspor už po 180 měsících spoření formou výsluhové penze (a to i formou jednorázového vyrovnání). Má-li starší smlouvu, může také přijít o možnost výplaty starobní penze (resp. jednorázového vyrovnání) už v 50 letech.

Změny ve výplatě dávek, zejména možnost použití úspor z doplňkového penzijního spoření k nákupu anuity, tedy úhrady pojistného pro doživotní penzi, popřípadě pojistného pro penzi na pevně stanovenou dobu s přesně stanovenou výší důchodu, u některé ze životních pojišťoven, které ho začnou nabízet, budou aktuální asi jen v případě, že klienti penzijních společností nebudou upřednostňovat jednorázová vyrovnání. K tomu může dojít, pokud by stát tuto formu výplaty dávek výrazněji znevýhodnil.

(Ne)penzijní (ne)připojištění >> sdílejte na sociálních sítích

 
Reklama

 

 

Komentáře


K tomuto článku ještě nebyl přidán žádný komentář. Buďte první a okomentujte tento článek.

Přidejte komentář

* Pokud je obrázek nečitelný, nový načtete kliknutím na obrázek.
Pro přihlášené se kontrolní obrázek nezobrazuje. Přihlašte se či se zaregistrujte pokud ještě nemáte účet.
Opište text z obrázku: *

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.


Reklama

hypoindex-300-300-1

Články z Penze

Petr Zámečník | 11.08.2016 00:00 Penzijní připojištění v pasti

Transformované fondy, dřívější penzijní připojištění, se dostalo do pasti. Stát nařizuje penzijním společnostem připisovat nezáporné zhodnocení… toho ale transformované fondy nedosáhnou ani se státními dluhopisy. Celá zpráva »

Komentářů: 8 / 8 Poslední komentář: 12.08.2016 05:16

Petr Gola | 04.08.2016 00:00 Vysoké příjmy v penzi a daň za rok 2016

Za rok 2016 nebudou dle rozhodnutí Ústavního soudu penzisté s vysokými příjmy ze zaměstnání, samostatné výdělečné činnosti nebo pronájmu zdaňovat celý důchod. U vyšších příjmů se jedná o daňovou úsporu v řádech desítek tisíc korun. Podívejme se na praktické příklady.  Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Petr Gola | 14.07.2016 00:00 Jak vysoký je maximální předčasný důchod

Výpočtovou formulí je nepřímo stanovena maximální výše starobního důchodu, a tedy i předčasného důchodu. Maximální předčasný důchod je citelně nižší, než by byl řádný důchod. Zejména při vysokých příjmech je odchod do předčasného důchodu velmi nevýhodný. Podívejme se na praktické výpočty.  Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Jan Traxler | 11.07.2016 00:00 Pět rad pro dobrý důchodový plán

Na co si dát pozor při přípravě důchodového plánu? V čem často modelace poradců pokulhávají? Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Petr Gola | 30.06.2016 00:00 Máte vyšší příjmy? Pracujte déle, vyplatí se to

Státní starobní důchod závisí na výdělcích v produktivním životě a získané době pojištění. Zejména pro lidi s vyššími příjmy je velmi důležité získat dostatečnou dobu pojištění. Každý rok pojištění zvyšuje státní důchod lidem s vyššími příjmy v procentním vyjádření více než lidem s nižšími příjmy.  Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0Další články »

Krátké zprávy z Penze

30.08.2016 16:29 Co s důchodovým systémem?

Předchozí kabinet se neúspěšně pokusil o penzijní reformu. Koaliční rada bude proto zítra diskutovat pouze o dílčích úpravách současného důchodového systému. Jakých změn se můžeme dočkat? Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

25.08.2016 13:23 Nová pravidla pro odchod do důchodu neprošla

Včerejší jednání ohledně stropu 65 let, kdy by měli lidé odcházet do důchodu dopadla nezdarem. Vláda jednání odložila o 14 dní. To vše díky tomu, že ministr financí Andrej Babiš (ANO) označil tento návrh jako populistický a odmítl mu dát podporu. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

23.08.2016 17:34 Pojistit se bude moci brzy i vůči chorobám stáří

Další rozvoj vidí pojišťovny především ve stárnoucí populaci. V současné době pojišťovny fungují především na životním a neživotním pojištění. Investiční úkony nepřinášejí tolik zisku, kolik pojišťovny očekávají. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

19.08.2016 14:51 Na penzi si spoří čím dál méně lidí

Ve třetím pilíři penzijního spoření ubylo letošní rok 56 000 smluv. Celkem si konci prvního pololetí spořilo 4,587 milionu lidí. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

18.08.2016 14:50 Německý vicekancléř označil návrh Bundesbank na zvýšení důchodového věku za bláznivý

Radu německé centrální banky (Bundesbank) si k srdci nevzal šéf německých sociálních demokratů a vicekancléř Sigmar Gabriel. Odmítá budoucí zvýšení důchodového věku na 69 let, které navrhla centrální banka, aby se udržela slíbená úroveň vyplácených důchodů.  Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0Další krátké zprávy »

Anketa

Jakou správu portfolia upřednostňujete?

Pasivní. (226)
 
Aktivní. (238)
 
Žádnou. (1139)
 Celkem hlasovalo 1603 čtenářů