Fincentrum a.s.
Hypoindex.cz Hypoindex.cz ČeskéReformy.cz ČeskéReformy.cz Bankaroku.cz Bankaroku.cz Investiceroku.czInvesticeroku.cz Investujeme.sk Investujeme.sk InvesticiaRoka.sk InvestíciaRoka.sk Ověření poradců Ověření poradců

Děkujeme našim partnerům:

fincentrum-mensi-nove

logo-fctr-real-hypoindex

wustenrot-logo-no-claim-a5-prechod

fecif


Kryjete životní rizika dobře?

Autor: Tomáš Mazáč | 26.01.2010 00:00 | Kategorie: Pojištění | 18 komentářů
Kryjete životní rizika dobře?

Ne vždycky platí, že drahé pojištění musí být kvalitní a naopak. Jde o to najít správný poměr ceny a kvality, samozřejmě s přihlédnutím na možnosti a plány, které daný jedinec má. Jaká rizika dokáží krýt životní pojištění? A na co při jejich volbě dbát?

Při sjednávání životního pojištění záleží mj. na věku, pohlaví, ale kromě ostatních faktorů ještě na zdravotním stavu. Pokud se vyskytnou zdravotní komplikace, měli jsme úraz nebo někoho s vážným onemocněním v nejbližší rodině, pojišťovna nás do pojištění vůbec nemusí přijmout. Případně nám nabídne snížení pojistných částek, výluku nebo navýší platbu.

Zdravotní stav uvádíme do dotazníku, který je součástí pojistné smlouvy. Stejně tak si může pojišťovna vyžádat výpis ze zdravotní dokumentace nebo nás poslat na speciální vyšetření.

Právě riziku zhoršování zdravotního stavu a komplikací v budoucnu je dobré předcházet sjednáním dlouhodobého pojištění. Nejenom, že máme jistotu zajištění do budoucna, ale také můžeme využít například daňových úlev apod. Pryč jsou časy, kdy se smlouvy nemohly vybírat nebo jakkoliv měnit. Dnes je možno částečně vybírat naspořené peníze a v průběhu přidávat a měnit připojištění dle aktuálních potřeb.

Většina životních pojistek, investičních i kapitálových, je nastavena v určitém poměru Kapitál-Riziko, kdy musím mít obsaženo nějaké spoření přímo závislé na pojistných částkách. Jinými slovy, pojištění na milion mě sice stojí 300 Kč na rizicích, ale abych mohl tuto částku mít, musím celkově platit 1 000 Kč, čili „spořit“. Určité opodstatnění to snad může mít, nikoli však pro uvědomělého klienta, který přesně ví, co od dané smlouvy očekává. Pro tyto případy jsou v nabídce čistě rizikové typy smluv, které jsou často využívány ke krytí nejrůznějších úvěrů a jiných závazků. Cena rizik u těchto smluv však bývá zpravidla vyšší než u balíčků investičních pojištění.

Ani poměr Kapitál-Riziko však nemusí platit všude a na všechna rizika, proto opět doporučuji intenzivní zájem při zjišťování informací, případně kvalitního finančního, či pojišťovacího poradce.

Jaká rizika vůbec mohu pojistit, resp. jaké pojištění bych měl mít?

Pojištění pro případ smrti

V případě úmrtí pojištěného dostanou obmyšlené osoby (i např. děti) sjednanou pojistnou částku, případně i naspořené peníze. Toto pojištění je základním pilířem pro sestavování rodinného finančního plánu, jelikož úmrtí v rodině, navíc živitele rodiny, může být i likvidační.

Pojištění pro případ úrazu

Nejběžnějším připojištěním je právě úrazové pojištění. Jakýkoliv úraz, ať už pády, úrazy při sportu, autonehoda, popálení při vaření, zlomeniny, cokoliv se nám stane vlivem vnějších sil, vlastní nešikovností nebo cizím zaviněním, vždy můžeme požadovat plnění z úrazového pojištění. Velkou výhodu proti ostatním typům připojištění má úrazovka v tom, že nezáleží na věku, pohlaví ani době pojištění. Proto ho mohou využít důchodci, pokud tedy nemají přílišné zdravotní komplikace a přijmou je do pojištění, stejně jako děti.

Rizik pojišťujeme několik:

Smrt úrazem, aneb pokud pojištěný zemře následkem úrazu, autonehody, při sportu, atd., dostanou obmyšlené osoby sjednanou pojistnou částku. Samozřejmě v případě využití i normálního pojištění pro případ smrti, viz výše, dostanou pozůstalí obě částky.

Trvalé následky úrazu s progresivním plněním pojištěné až do výše 4 či 5násobku sjednané pojistné částky. Čím vyšší je procento poškození těla, tím vyšší je pojistné plnění, resp. částka, kterou pojistník dostane. Progresivní plnění je velkou výhodou, chrání nás při závažnějších úrazech. Dříve se progrese do pojištění nezahrnovala, moderní programy ji musí mít vždy. Jako příklad uvedu slepotu následkem úrazu, která je klasifikována na 100% poškození těla. Pokud klient využívá pojištění s progresí a má základní pojistnou částku 500 000 Kč, dostane za tento úraz až 2,5 mil. Kč. U pojistky bez progrese je plnění „jen“ ve výši 500 000 Kč.

Běžné úrazy, které nezanechají trvalé následky – např. zlomená ruka atd., jsou také předmětem pojištění. Lze se pojistit pro případ tělesného poškození, kdy celé tělo je ohodnoceno na pojistnou částku, např. 100 000 Kč. Dle jednotlivých úrazů lze čerpat plnění podle procent poškození - např. zlomená ruka je tabulkově 6 %.

Také můžeme využít denní odškodné, kdy každý úraz je tabulkově ohodnocen a je pojistníkovi přisouzeno tzv. „bolestné“. Za každý den léčení například 200 Kč. Minimální doba léčení bývá 7 - 15 dní, první dny se zpravidla doplácejí až zpětně. Upozorním na zajímavou myšlenku, pokud je úraz například vážnější a je poškozeno více částí těla. U denního odškodného dostanu logicky plnění pouze za nejdelší léčený úraz (omezený tabulkově), zatímco tělesné poškození v procentech dostávám za poškozené části těla.

Pojištění závažných onemocnění

Jedná se o pojištění vážných chorob, jako jsou například infarkt myokardu, cévní mozková příhoda, rakovina, transplantace životně důležitých orgánů, resp. zařazení na čekací listinu, operace věnčitých tepen, slepota, hluchota, atd. Pojištěná rizika jsou přesně vyjmenována v pojistné smlouvě, jejíž nedílnou součástí jsou pojistné podmínky. V pojistných podmínkách jsou popsána stádia nemoci, způsoby a pravidla výplaty pojistné částky a mnoho dalších důležitých informací.

Jelikož se jedná o pojištění velmi specifické, doporučuji se vždy podrobně seznámit s pojistnými podmínkami. O důležitosti pojištění tohoto typu vypovídají i statistiky, které říkají, že v ČR zemřelo loni 20krát více lidí následkem těchto chorob než následkem vnějších příčin (úrazů, autonehod, násilím apod.).

Pojištění hospitalizace

Pobyt v nemocnici lze pojistit již od 1., ale také od 5. dne. Dokonce si lze vybrat pojištění hospitalizace pouze následkem úrazu nebo úrazu i nemoci. Plnění si můžeme vybrat od 100 Kč, které nestačí pomalu ani k zaplacení regulačních poplatků, až po 3 000 Kč i více, které naopak zajistí komfortní služby a doplní případný ztracený příjem. Dvojnásobné plnění můžeme očekávat v případě umístění na JIP, omezení např. při porodu.

Pojištění hospitalizace má opět svá specifika, ať už jsou to různé výjimky a podmínky plnění. Principielně si myslím je toto pojištění správné, a také by mělo najít své místo mezi způsoby pokrytí rodinného zajištění. Cena pojištění se samozřejmě různí od zvolené varianty a typu pojištění přes jednotlivé produkty daných pojišťoven.

Pojištění pracovní neschopnosti

Pojištění pracovní neschopnosti bývá klienty nejčastěji dotazovaným, a přitom nejméně využívaným typem zajištění rodinného příjmu. Jeho podmínky jsou totiž velmi specifické, a proto, troufám si říct, nakonec odradí většinu spekulantů. Opět závisí na jednotlivých produktech daných pojišťoven a jejich pojistných podmínkách, nicméně kostra produktu je stejná.

Většinou se dá pojištění sjednat až od 29. dne, což znamená být práce neschopný minimálně celý měsíc, aby pojistník začal dostávat plnění. Některé, především sezónní řemeslné profese, jsou z pojištění vyloučeny úplně, případně mají omezeno plnění a platí rizikové přirážky.

Výše pojistného plnění bývá také omezena dosahovaným příjmem, což se dokládá přiloženým finančním dotazníkem. Obvyklá pojistná částka plnění bývá kolem 300 Kč na den, což není na velké zbohatnutí. Pojišťovny jsou profitující subjekty, čili „vydělat“ na pojistném plnění až tak dobře nejde. Osobně bych doporučil pečlivě přečíst pojistné podmínky a zvážil bych přínos využití tohoto typu zajištění.

Pojištění plné invalidity

Je několik způsobů a variant tohoto pojištění, které se liší výší a způsobem plnění. Základním a nejlevnějším pojištěním tohoto typu je tzv. zproštění od placení pojištění. V případě pojistné události, tj. že je pojištěnému přiznán plný invalidní důchod, převezme pojišťovna placení pojistky a klient nemusí platit. Znamená to, že jsme „pojištěni zdarma“, přičemž část peněz se samozřejmě i spoří.

Druhou možností je pojištění ročního invalidního důchodu, což znamená dostávat k invalidnímu důchodu, který máme přiznaný od státu, ještě důchod z pojištění.

Třetí možností je pojištění invalidity, kdy po přiznání plného invalidního důchodu a dokončení přezkoumání pojišťovnou dostaneme jednorázové plnění.

Můžeme si zvolit levnější variantu pojištění invalidity jen následkem úrazu, nebo variantu plnou, kdy jsme kryti i pro případ nemocí. Tento typ připojištění je velmi vyhledáván zejména podnikateli, kteří se nemohou spolehnout na slušný státní důchod.

Ostatní připojištění

Existuje ještě řada dalších typů připojištění, se kterými se však v rodinném plánování nebudeme potkávat pravidelně ani často.

Pojistek může mít každý kolik chce. Záleží pouze na zdravotním stavu, našich financích a pojišťovnách, jestli nás přijmou do pojištění. Každopádně v případě pojistné události dostáváme plnění ze všech svých pojistných smluv. (Na rozdíl od pojištění majetků, kde dostáváme pouze nejvyšší částku.) Není proto potřeba rušit nebo přepracovávat žádné smlouvy. Pokud nám vyhovují, ale chceme něco dalšího, můžeme si zřídit pojištění nové.

Výše uvedené pokrytí rizik, pokud je tedy navolíme správně, je dostatečným základem pro klidný spánek celé rodiny. Úkolem pro nás je uvědomit si možná rizika a úskalí a sestavit svá pojištění tak, aby pokryla události, kterých se musíme obávat. Pojistné částky doporučuji volit s rozvahou a samozřejmě s přihlédnutím k rodinným příjmům a výdajům. Na pojištění bychom ale svým způsobem neměli šetřit.

Autor je finančním poradcem .

Anketa

Jste dobře pojištění?

Ano. (44)
 
Ne. (54)
 
Nevím. (17)
 Celkem hlasovalo 115 čtenářů

Kryjete životní rizika dobře? >> sdílejte na sociálních sítích

 
Reklama

 

 

Odkazující články

OVB už přichází o poradce i v Evropě Autor: Daniel Kuchta | 01.02.2010 00:30

Pojištění smrti dítěte: Zakázáno etikou Autor: Petr Zámečník | 02.06.2014 00:00

Východiska diverzifikace rodinného jmění Autor: Radovan Novotný | 20.08.2013 00:00

Jak se správně pojistit: Jeden z dalších přístupů? Autor: Michal Korejs | 13.12.2010 00:00

Dušan Šídlo: "Život jako riziko" Autor: Petr Zámečník | 13.10.2010 00:10

Mladí lidé podceňují rizika, budoucnost neřeší Autor: Daniel Kuchta | 08.09.2010 00:00

Martin Rotkovský: Nejvýznamnější budou externí distribuční sítě Autor: Petr Zámečník | 03.09.2010 00:00

Výjimka z výjimek: Zabezpečení na důchod Autor: Petr Zámečník | 26.07.2010 00:10

Jak testovat finanční poradce? Autor: Petr Zámečník | 19.07.2010 00:00

Pozor na pojištění úrazu! Je to málo... Autor: Petr Zámečník | 07.07.2010 08:40

Je pojištění bonusu nutné? Autor: Daniel Kuchta | 17.06.2010 00:00

Za zdravotní péči zaplatíme více Autor: Petr Gola | 14.06.2010 00:00

Pod palbou z vlastní zbraně aneb O zneužitém TANKu Autor: Vít Kalvoda | 24.05.2010 00:10

Hurá do TANKu aneb Do boje s poplatky Autor: Jan Orava | 13.05.2010 00:00

Dita Kaňová: Samospotřebitelský model zamezí neetickému způsobu zprostředkování finančních produktů Autor: Petr Zámečník | 20.04.2010 00:10

Pojišťovna nechce IŽP? Autor: Petr Zámečník | 12.04.2010 00:10

Jak zvládáte krizi: utrácíte nebo šetříte? Autor: Radovan Novotný | 17.02.2010 00:10

Je možné se pojistit proti viru Zika? Autor: Dušan Šídlo | 01.03.2016 00:00

Poslední přidané komentáře (celkem 18 komentářů)

Přidejte komentář

* Pokud je obrázek nečitelný, nový načtete kliknutím na obrázek.
Pro přihlášené se kontrolní obrázek nezobrazuje. Přihlašte se či se zaregistrujte pokud ještě nemáte účet.
Opište text z obrázku: *

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.


Komerční sdelení

banner-invr2016-investujeme-1

Články z Pojištění

Jana Zámečníková | 13.01.2017 00:00 Pojistných podvodů v životním pojištění přibývá

Pojistných podvodů rok od roku přibývá. V loňském roce odhalily pojišťovny pojistné podvody za více než miliardu korun. Podvodníci se zaměřují především na pojištění vozidel, ale stále častěji také na životní a cestovní pojištění.  Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Petr Zámečník | 22.12.2016 00:00 Vánoční lyžování v Alpách: Nezapomeňte na pojištění!

Období Vánoc a Nového roku je pro řadu rodin příležitostí k lyžařské dovolené v Alpách. Nevyplácí se ale spoléhat na evropský průkaz zdravotního pojištění. Vždy se vyplatí sjednat si komerční cestovní pojištění. Proč? Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Lucie Kadlecová | 14.12.2016 00:00 Cestovní pojištění a terorismus: Která pojišťovna vás ochrání?

Se stále se zvyšujícím počtem a rizikem teroristických útoků po celém světě by se měl každý před sjednáním cestovního pojištění ujistit, zda je v pojistných podmínkách zahrnuto i pojištění proti těmto specifickým útokům. Mohlo by se totiž stát, že v případě, kdy se pojistník do takové situace dostane, nemusela by mu pojišťovna uhradit žádné náklady. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Petr Zámečník | 01.12.2016 00:00 Končí životní pojištění…?

Každé životní pojištění sjednané od dnešního dne má nad sebou Damoklův meč. Finanční zprostředkovatel bude ručit za jeho (ne)zrušení celých 5 let. Znamená to konec distribuce životního pojištění? Celá zpráva »

Komentářů: 19 / 19 Poslední komentář: 07.12.2016 14:34

Petr Zámečník | 29.11.2016 00:00 IŽP není spoření?

Česká národní banka rozdává sankce. A míří i proti pojišťovacím zprostředkovatelům, kteří si investiční životní pojištění navzdory jejímu doporučení stále pletou se spořením. Jsou sankce ze strany ČNB za tuto „mystifikaci klientů“ oprávněné? Celá zpráva »

Komentářů: 26 / 26 Poslední komentář: 25.12.2016 12:35Další články »

Krátké zprávy z Pojištění

16.01.2017 14:08 Miroslav Singer zamířil do Generali

Bývalý guvernér České národní banky (ČNB) Miroslav Singer nastoupil na pozici ředitele institucionálních vztahů a hlavního ekonoma Generali CEE Holding. Do budoucna bude i předsedou dozorčí rady České pojišťovny, která je členem skupiny Generali. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

09.01.2017 13:12 Pojišťováky v Japonsku nahradí roboti

Japonská pojišťovna Fukoku Mutual Life Insurance nahradí 34 účetních, kteří kalkulují pojistné výplaty, roboty. Systém umělé inteligence přijde společnost na 200 milionů jenů (44,2 milionu korun). Investice by se ale měla údajně vyplatit. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

28.12.2016 09:00 Šmejdi mají stále úspěch. Mohou zaklepat i na vaše dveře

Píšeme na Hypoindex.cz: „Šmejd“ už je zažitý termín pro podvodníky, kteří lákají na různé předražené výrobky na prodejních akcích. To už ale pravděpodobně pro ně přestalo být zajímavé a tito zloději začali obcházet i domácnosti. Vánoce jim nahrávají a snaží se využít důvěřivosti lidí. Často totiž cílí na seniory. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

27.12.2016 11:57 Kam smeruje investičné životné poistenie

Píšeme na Investujeme.sk: Poistný trh na Slovensku aj v celej Európe prechádza zásadnými zmenami. Tie sa dotýkajú dlhoročných šlágrov, medzi ktoré donedávna patrilo aj investičné životné poistenie. Kedysi nutná výbava zodpovedných klientov a prvá voľba finančných sprostredkovateľov. Dnes produkt stojaci pred zánikom.  Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

24.11.2016 16:57 Výluka na terorismus ČSOB pojišťovny od prosince končí

ČSOB pojišťovna od 1. prosince zruší výluku na terorismus. Změna se dotkne nových i stávajících smluv. Stále však existují určité výjimky. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0Další krátké zprávy »

Anketa

Jaký očekáváte rok 2017?

Lepší než 2016. (83)
 
Stejný jako 2016. (7)
 
Horší než 2016. (667)
 Celkem hlasovalo 757 čtenářů

Nejčtenější články z Pojištění za posledních 14 dní

Jana Zámečníková | 13.01.2017 00:00 Pojistných podvodů v životním pojištění přibývá

Pojistných podvodů rok od roku přibývá. V loňském roce odhalily pojišťovny pojistné podvody za více než miliardu korun. Podvodníci se zaměřují především na pojištění vozidel, ale stále častěji také na životní a cestovní pojištění.  Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0Další články »